BẠN CHƯA LÀ TÁC GIẢ ?

Nếu bạn muốn xuất bản sách Online và thương mại hóa cùng Zude, hãy điền vào form CV sau:

Thanks for submitting!

📌 Lời giải chi tiết của các bài tập trong sách được
khóa bởi 3 passWord như sau:

   + PassWord 1_ Là pW chung cho cả quyển sách, khi đọc giả cần mua cả quyển sách, hệ thống sẽ cấp cho đọc giả pW này.

   + PassWord 2_ Là pW chung cho một bài học của sách.

  + PassWord 3_ là pW để mở từng bài giải chi tiết của mỗi bài tập.

# Số Serial là dãy số mã hóa thông tin để hệ thống nhận biết được tác giả,  giá mở đáp án, và pW.

# Ví tiền online được xây dựng trên nền tảng Messenger để tiện chuyển đổi qua lại giữa đọc giả và tác giả bài học.BẠN ĐÃ CÓ TÀI KHOẢN "BOOK WRITER" ...!