top of page
anh-cho-dep-nhat-18.jpg

Chứng khoán là sự dịch chuyển tiền của người này sang người khác.

Không thể đoán được thị trường chứng khoán (Niuton)

Nguyên tắt giao dịch:

- Xây dựng phương án dự phòng khi đoán sai

- Giao dịch trên cp có chỉ số cơ bản tốt, tăng trưởng đều, biểu đồ giá có quy luật

- Thị trường chứng khoán vẫn còn đó, sẵn sàng chốt lời sớm không nuối tiết theo nguyên tắc 'Hãy sợ hãi khi người khác tham lam và tham lam khi người khác sợ hãi'

- Không thể nhận biết được sóng Eliiot, khi sóng thành dạng thì đã mất hết biên lợi nhuận.

- Thị trường tăng giá chỉ khi có nguồn tiền bom vào và giảm giá khi nguồn tiền rút khỏi thị trường chứng khoán chuyển sang kênh đầu tư khác.

- Chứng khoán là một trò chơi tích lũy tài sản theo định luật lãi suất kép của  Einstein

- Định giá theo số năm thu hồi vốn và độ tin cậy phép tính.

                                         n = log_(1+a%)[P_hiện tại / E_0]

Chỉ số
An toàn (80%)
Theo thông kê
Độ tin cậy

Doanh Thu theo năm

Doanh Thu theo quý

ROA theo năm

ROE theo năm

Lợi nhuận sau thuế theo năm

Lợi nhuận sau thuế theo quý

Book value theo năm

EPS  theo năm

EPS  theo quý

Money.png
bottom of page