top of page

Gói Dịch Vụ

 • Học phí TLH/tháng

  80₫
  Every month
  Học phí Combo Toán - Lý - Hóa
  Valid for 10 months+ 14 day free trial
  • đây là cái gì ? khong biet ghi gì
 • Hỏi Giáo Viên

  5₫
  Every month
  Phí vào cộng đồng "Hỏi Giáo Viên"
   14 day free trial
  • Giáo viên sẽ trả lời các câu hỏi của bạn.
  • Mỗi cau hỏi sẽ mất thêm 1$ để xem, thanh toán qua coins
Money.png
bottom of page