top of page
Doctor's Appointment

QUẢN LÝ THỰC HÀNH LÂM SÀNG

Nhóm Quản Lý Thực Tập Lâm Sàng trực thuộc Khoa Y - Đại Học Y Dược Tp.HCM có chức năng đảm bảo các hoạt động thực hành lâm sàng của sinh viên Khoa Y tại các cơ sở Bệnh Viện được tiến hành trơn tru và hiệu quả.

Aunt Bette's Homemade Pecan Pie
Rockin’ Rocky Road Ice Cream
Tom’s Heavenly Apple Strudel
Joe’s Divine Butter Tarts

passWord

NHIỆM VỤ

Xây dựng, tổ chức, điều phối các hoạt động thực hành lâm sàng của sinh viên Khoa Y tại các cơ sở thực hành.

Giám sát, thanh tra kiểm tra các hoạt động thực tế tại cơ sở thực hành, đảm bảo hoạt động theo  đúng  quy trình đã công bố. 

 

Lưu trử quá trình thực hành lâm sàng tại các cơ sở dữ liệu cho việc nghiên cứu, cải thiện quy trình, nâng cao chất lượng giảng dạy, phương pháp quản lý và phát huy tinh thần tự học của sinh viên.

Thiết lập, mở rộng quan hệ Trường - Viện, đảm bảo quyền và nghĩa vụ các bên được thực hiện công bằng và đầy đủ trên cơ sở quy định về thực tập lâm sàng của chính phủ ban hành.

Lịch thực tập

MỤC TIÊU

Điều phối nhịp nhàng lịch thực tập lâm sàng của sinh viên tại các cơ sở thực hành.

Xây dựng truyền thông, lưu trử, trích xuất dữ liệu liên quan như hợp đồng, thời khóa biểu, các văn bản, biểu mẫu.

Xây dựng môi trường e-learning phát huy tin thần tự học của sinh siên.

Call 

123-456-7890 

Email 

Follow

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
Money.png
bottom of page