top of page

BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ

 TỰ HỌC ONLINE 

1.000.000 đ/năm

Truy cập toàn bộ dữ liệu online tự học bao gồm

_ Nội dung và Video bài giảng

_ Bài tập và Video hướng dẫn

_ Sách tham khảo online

_ Các bộ đề kiểm tra và bài giải

_ Thi thử Online trên hệ thống

 LỚP TRỰC TUYẾN 

500.000 đ/tháng

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. 

Read More

 LỚP TRUNG TÂM

1.000.000 đ/tháng

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. 

GIA SƯ

4.000.000 đ/tháng

GIẢI BÀI TẬP

200.000 đ/câu

Money.png
bottom of page