top of page
doctor.jpg
Screenshot 2022-11-11 160230.png

Tên tài khoản

MSSV: 

Mobile: 

Email: 

Thông tin cá nhân
Check in THLS
E-Learning

nhomNote

MSSV

DANH SÁCH THỰC HÀNH LÂM SÀNG 

Tất cả Bệnh viện/ TYT

Khoa Nội/ Ngoại/PK

Wed Jun 12 2024

TT
Giám sát
Out
Check
In
MSSV
Họ
Tên
Phái
Ngày sinh
Tổ
K.hiệu
Nhóm
Kinh độ
Vĩ độ
Bệnh viện
Khoa/PK
NgàyLS
id

idTable

Money.png
bottom of page