top of page
quynh-huong-1eiys.jpg

NHÂN SỐ HỌC

Nhân số học hay còn gọi là Thần số học (tiếng anh: Numerology) là một chuyên ngành nghiên cứu về những con số được giải mã từ ngày sinh và tên gọi của mỗi cá nhân, và các tác động sóng rung của những con số đối với đời sống con người.

Theo bà Lê Đỗ Quỳnh Hương, tác giả của quyển Thay đổi cuộc sống với Nhân số học, có thể xem Nhân số học như một dạng giải mã về số, phiên dịch những tín hiệu mà cuộc sống đã gửi đến kèm với từng cá nhân con người trong đời sống này, tương tự như Nhân tướng học, hay Sinh trắc học Dấu vân tay…

Nhập ngày sinh đủ 8 chữ số

NỀN TẢN CHIA SẼ TRI THỨC

003

O

O

O

NHÂN SỐ HỌC GROUP 4.0

Thư ký hội: Bùi Hoàng Minh

Dư đầu kỳ: 0 đồng

10/11/2022
-400000
Mua khóa học PTLong
29/11/2022
Trần Tiến Thành
100000
Góp quỹ
10/11/2022
anh Lương
100000
Góp quỹ
19/10/2022
Thái Thảo
100000
Góp quỹ
19/10/2022
anh Nam
100000
Góp quỹ
18/10/2022
-500000
Mua khóa học NMTuan
18/10/2022
Nguyễn Tây Nguyên
100000
Góp quỹ
18/10/2022
Nguyễn Bá Ngọc
100000
Góp quỹ
18/10/2022
Đặng Thanh Tuấn
100000
Góp quỹ
18/10/2022
Đỗ Mỹ Oanh
100000
Góp quỹ
18/10/2022
Bùi Hoàng Minh
100000
Góp quỹ
18/10/2022
Thẩm Hồng Minh
100000
Góp quỹ
Tài sản
Nguồn vốn
Mã số
Giá trị
Thuyết minh

Dư cuối kỳ: 300.000 đồng

Money.png
bottom of page