top of page

Gói Dịch Vụ

 • Học phí TLH/tháng

  80VND
  Joka kuukausi
  Học phí Combo Toán - Lý - Hóa
  Voimassa 10 kuukautta+ 14 päivän ilmainen kokeilu
  • đây là cái gì ? khong biet ghi gì
 • Hỏi Giáo Viên

  5VND
  Joka kuukausi
  Phí vào cộng đồng "Hỏi Giáo Viên"
   14 päivän ilmainen kokeilu
  • Giáo viên sẽ trả lời các câu hỏi của bạn.
  • Mỗi cau hỏi sẽ mất thêm 1$ để xem, thanh toán qua coins
Money.png
bottom of page