top of page

Thưởng Cent

Ví Online

 1. 01

  Đăng ký

  • Đăng ký làm thành viên để bắt đầu tận hưởng chương trình khách hàng trung thành

 2. 02

  Kiếm điểm

  • Make a restaurant order & earn points

   Nhận 1 Cent điểm cho mỗi 1 ₫ chi tiêu

  • Sign Up to the Site & earn points

   Nhận 30.000 Cent

  • Order a plan

   Nhận 1 Cent điểm cho mỗi 1 ₫ chi tiêu

 3. 03

  Quy đổi phần thưởng

  • Order discount

   100 Cent = Chiết khấu 1 ₫

Money.png
bottom of page