Thưởng Cent

Ví Online

01

Đăng ký

Đăng ký làm thành viên để bắt đầu tận hưởng chương trình khách hàng trung thành

02

Kiếm điểm

Make a restaurant order & earn points

Nhận 1 Cent điểm cho mỗi 1 ₫ chi tiêu

Sign Up to the Site & earn points

Nhận 30000 Cent

03

Quy đổi phần thưởng

Order discount

100 Cent = Chiết khấu 1 ₫