top of page
Tìm kiếm

 

MỤC LỤC

Lời giới thiệu [5]

Quyển sách của mọi thời đại [9] "Đắc Nhân Tâm" ra đời như thế nào? [13] Để quyển sách này mang đến két quả tốt đẹp nhất [21]


Phần một


NGHỆ THUẬT ỨNG SỬ CĂN BẢN

"Muốn lấy mật thì đừng phá tổ ong" [31] Bí mật lớn trong phép ứng xử [49] Ai làm được điều dưới đây, người đó sẽ có cả thế giới [67]


Phần hai


SÁU CÁCH TẠO THIỆN CẢM

Thành thật quan tâm đến người khác [91] Cách đơn giản để tạo ẩn tượng tốt đẹp [105] Để mọi việc luôn được suôn sẻ [117] Để trở thành người giao tiếp khéo léo [127] Thu hút sự quan tâm của người khác [139] Để người khác yêu thích bạn ngay lập tức [143]


Phần ba


12 CÁCH HƯỚNG NGƯỜI KHÁC SUY NGHĨ THEO BẠN

Không tranh cải [163] Tôn trọng ý kiến người khác [173] Thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình [187] Mật ngọt trong giao tiếp [195] Bí quyết của Socrates [203] Khôn ngoan khi gặp đối đầu [209] Để nhận được sự hợp tác cao nhất [215]

Đặt mình vào hoàn cảnh người khác [223] Điều mọi người mong muốn [229] Khơi gợi sự cao thượng [239] Trình bày vấn đề một cách sinh động [247] Khơi gợi tinh thần vượt lên thử thách [253]


Phần bốn


CHUYỂN HÓA NGƯỜI KHÁC MÀ KHÔNG GÂY RA SỰ CHỐNG ĐỐI HAY OÁN GIẬN

Trước khi phê bình, hãy khen ngợi [263] Phê bình một cách gián tiếp [269] Nhìn nhận sai lầm của bản tân trước khi phê bình người khác [275] Gợi ý thay vì ra lệnh [281] Giữ thể diện cho người khác [285] Khuyến khích người khác [289] Cho người khác niềm tự hào [297] Mở đường cho người khác sửa chữa lỗi lầm [303] Tôn vinh người khác [307]