top of page
Tìm kiếm

 

MỤC LỤC


A - KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI


🌏 1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước [ 6 ]

🌏 2. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. Nền kinh tế tri thức [ 10 ] 🌏 3. Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế [ 13 ] 🌏 4. Một số vấn đề mạng tính toàn cầu [ 17 ] 🌏 5. Thực hành: Tìm hiểu một số đặc điểm của nền kinh tế thế giới [ 21 ] 🌏 6. Một số vấn đề của châu lục và khu vực

+ Tiết 1. Một số vấn đề của châu Phi [ 23 ]

+ Tiết 2. Một số vấn đề của Mĩ La tinh [ 28 ] + Tiết 3. Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á [ 32 ] + Tiết 4. Thực hành: Phân tích một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á [ 38 ]


B - ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA

🌏 7. Hợp chúng quốc Hoa Kì

+ Tiết 1. Vị trí địa lí và tài nguyên thiên nhiên [ 42 ]

+ Tiết 2. Dân cư và xã hội [ 47 ]

+ Tiết 3. Kinh tế [ 51 ]

+ Tiết 4. Thực hành: Tìm hiểu sự phân hóa lãnh thổ sản xuất của Hoa Kì [ 58 ] 🌏 8. cộng hòa Liên Ban Bra-xin

+ Tiết 1. khái quát về Bra-xin [ 60 ]

+ Tiết 2. thực hành : tìm hiểu tình hình phát triển nông nghiệp và đời sống của dân cư nông thôn Bra-xin [ 67 ] 🌏 9. liên minh châu Âu (EU)

+ Tiết 1 EU - liên minh khu vực lớn nhất thế giới [ 71 ]

+ Tiết 2 EU - Hợp tác, liên kết để cùng phát triển thế giới [ 76 ]

+ Tiết 3 Thực hành: tìm hiểu về liên minh châu Âu [ 81 ]

+ Tiết 4 cộng hòa Liên bang Đức [ 83 ]

+ Tiết 5 Cộng hòa Pháp [ 88 ] 🌏 10. Liên bang Nga

+ Tiết 1 Tự nhiên, dân cư và xã hội [ 93 ]

+ Tiết 2 kinh tế [ 100 ]

+ Tiết 3 kinh tế (tiếp theo) [ 103 ]

+ Tiết 4 Thực hành : Tìm hiểu về sự thây đổi kinh tế của Liên Bang Nga [ 109 ] 🌏 11. Nhật Bản

+ Tiết 1 tự nhiên, dân cư [ 110 ]

+ Tiết 2 kinh tế [ 114 ]

+ Tiết 3 kinh tế ( tiếp theo) [118]

+ Tiết 4 thực hành: tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại Nhật Bản [122 ] 🌏 12. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)

+ Tiết 1 Tự nhiên, dân cư và xã hội [ 124 ]

+ Tiết 2 kinh tế [ 129 ]

+ Tiết 3 kinh tế (tt) [ 134 ]

+ Tiết 4 thực hành : tìm hiểu sự thây đổi của nền kinh tế Trung Quốc [137 ] 🌏 13. cộng hòa Ân Độ

+ Tiết 1 tự nhiên, dân cư và xã hội [139]

+ Tiết 2 Kinh tế [144 ]

+ Tiết 3 thực hành: Tìm hiểu về kinh tế của Ấn Độ [ 149] 🌏 14. Khu vực Đông Nam Á

+ Tiết 1 Tự nhiê, dân cư và xã hội [ 150]

+ Tiết 2 kinh tế [155 ]

+ Tiết 3 Kinh tế (tt) [158]

+ Tiết 4 Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) [ 162]

+ Tiết 5 Thực hành : tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á [165] 🌏 15. Ô-xtray-li-a

+ Tiết 1 khái quát về Ô-xtray-li-a [166]

+ Tiết 2 Thực hành : Tìm hiểu về dân cư Ô-xtray-li-a [ 171] 🌏 16. Ai Cập [ ]

+ Tiết 1 Khái niệm về Ai Cập [173]

+ Tiết 2 Thực hành : Phân tích ảnh hưởng của tự nhiên đối với phát triện kinh tế Ai Cập [ 178]

 

19 lượt xem0 bình luận

THƯ VIỆN ONLINE

Bạn đang trong THƯ VIỆN ONLINE

Phí sử dụng trong 24 giờ tất cả các dữ liệu là 1.000 đ. 

tv.PNG

O Sách học thuật

O Sách kinh tế

O Sách chứng khoán, đầu tư

O Sách IT, kỹ thuật, công nghệ.

ĐĂNG NHẬP ĐỂ SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NÀY

Man opening cardboard parcel
Ten Writer

Heading 1

Time left:

0 giờ.

Money.png
bottom of page