top of page
Tìm kiếm

 

MỤC LỤC


A - KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI

Bài 1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại [6]

Bài 2. Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế [10]

Bài 3. Một số vấn đề mang tính toàn cầu [13]

Bài 4. Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển [17]

Bài 5. Một số vấn đề về châu lục và khu vực [19]

Tiết 1. Một số vấn đề của châu Phi [19]

Tiết 2. Một số vấn đề của Mĩ La tinh [24]

Tiết 3. Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực TRung Á [28]


B - ĐẠI LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA

Bài 6. Hợp chủng quốc Hoa Kì [36]

Tiết 1. Tự nhiên và dân cư [36]

Tiết 2. Kinh tế [41]

Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu sự phân hóa lãnh thổ sản xuất của Hoa Kì [45]

Bài 7. Liên minh châu Âu (EU) [47]

Tiết 1. EU - Liên minh khu vực lớn trên thế giới [47]

Tiết 2. EU - Hợp tác, liên kết để cùng phát triển [51]

Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu về Liên minh châu Âu [56]

Tiết 4. Cộng hoad Liên bang Đức [57]

Bài 8. Liên Bang Nga [61]

Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và xã hội [61]

Tiết 2. Kinh tế [67]

Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi GDP và phân bố nông nghiệp của Liên bang Nga [73]

Bài 9. Nhật Bản [74]

Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế [74]

Tiết 2. Các nghành kinh tế và các vùng kinh tế [79]

Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản [84]

Bài 9. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) [86]

Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và xã hội [86]

Tiết 2. Kinh tế [91]

Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu về sự thay đổi của nền kinh tế TRung Quốc [96]

Bài 9. Khu vực Đông Nam Á [98]

Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và xã hội [98]

Tiết 2. Kinh tế [102]

Tiết 3. Hiệp hội các nước Đông Nam Á [106]

Tiết 4. Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á [109]

Bài 9. Ô-XTRÂY-LI-A [110]

Tiết 1. Khái quát về Ô-xtrây-li-a [110]

Tiết 2. Thực hành; Tìm hiểu về dân cư Ô-xtrây-li-a [115]

 

10 lượt xem0 bình luận

THƯ VIỆN ONLINE

Bạn đang trong THƯ VIỆN ONLINE

Phí sử dụng trong 24 giờ tất cả các dữ liệu là 1.000 đ. 

tv.PNG

O Sách học thuật

O Sách kinh tế

O Sách chứng khoán, đầu tư

O Sách IT, kỹ thuật, công nghệ.

ĐĂNG NHẬP ĐỂ SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NÀY

Man opening cardboard parcel
Ten Writer

Heading 1

Time left:

0 giờ.

Money.png
bottom of page