top of page
Tìm kiếm

 

MỤC LỤC


Phần I

ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN


Chương I. BẢN ĐỒ+ Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt của trái đất (tiếp theo) [35] 🌍 10. Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ [38] 🌍 11. Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên trái đất [39] 🌍 12. Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính [44] 🌍 13. Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa [49] 🌍 14. Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên trái đất [53] 🌍 15. Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Một số sông lớn trên trái đất [56] 🌍 16. Sóng. Thủy triều. Dòng biển [59] 🌍 17. Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng [63] 🌍 18. Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật [66] 🌍 19. Sự phân bổ sinh vật và đất trên trái đất [69]Phần II

ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘIChương VI. CƠ CẤU NỀN KINH TẾ