top of page
Tìm kiếm

 

MỤC LỤC


Phần I

ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN


Chương I. BẢN ĐỒ

🌍 1. Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản [4]

🌍 2. Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ [9] 🌍 3. Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống [15]

🌍 4. Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ [17]


Chương II. VŨ TRỤ. HỆ QUẢ CÁC CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT 🌍 5. Vũ trụ. Hệ mặt trời và trái đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của trái đất [18] 🌍 6. Hệ quả chuyển động xung qanh mặt trời của trái đất [22]


Chương III. CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT. CÁC QUYỂN CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ 🌍 7. Cấu trúc của trái đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng [25] 🌍 8. Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt trái đất [29] 🌍 9. Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt của trái đất [32]

+ Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt của trái đất (tiếp theo) [35] 🌍 10. Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ [38] 🌍 11. Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên trái đất [39] 🌍 12. Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính [44] 🌍 13. Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa [49] 🌍 14. Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên trái đất [53] 🌍 15. Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Một số sông lớn trên trái đất [56] 🌍 16. Sóng. Thủy triều. Dòng biển [59] 🌍 17. Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng [63] 🌍 18. Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật [66] 🌍 19. Sự phân bổ sinh vật và đất trên trái đất [69]


Chương IV. MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ 🌍 20. Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí [74] 🌍 21. Quy luật địa đới và quy luạt phi địa đới [77]


Phần II

ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI


Chương V. ĐỊA LÍ DÂN CƯ 🌍 22. Dân số và sự gia tăng dân số [82] 🌍 23. Cơ cấu dân số [89] 🌍 24. Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa [93] 🌍 25. Thực hành: Phân tích bản đồ dân cư thế giới [98]


Chương VI. CƠ CẤU NỀN KINH TẾ

🌍 26. Cơ cấu nền kinh tế [99]


Chương VII. ĐỊA LÍ NÔNG NGHIỆP 🌍 27. Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp [103] 🌍 28. Địa lí nghành trồng trọt [107] 🌍 29. Địa lí nghành chăn nuôi [113] 🌍 30. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia [117]


Chương VIII. ĐỊA LÝ CÔNG NGHIỆP 🌍 31. Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp [118] 🌍 32. Địa lí các nghành công nghiệp [121]

+ Địa lí nghành công nghiệp (tiếp theo) [126] 🌍 33. Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp [131] 🌍 34. Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới [133]


Chương IX. ĐỊA LÍ DỊCH VỤ 🌍 35. Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bổ các nghành dịch vụ [134] 🌍 36. Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố nghành giao thông vận tải [138] 🌍 37. Địa lí các nghành giao thông vận tải [142] 🌍 38. Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh đào Pa-na-ma [147] 🌍 39. Địa lí nghành thông tin liên lạc [151] 🌍 40. Địa lí nghành thương mại [154]


Chương X. MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 🌍 41. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên [158] 🌍 42. Môi trường và sự phát triển bền vững [161]

 

7 lượt xem0 bình luận

THƯ VIỆN ONLINE

Bạn đang trong THƯ VIỆN ONLINE

Phí sử dụng trong 24 giờ tất cả các dữ liệu là 1.000 đ. 

tv.PNG

O Sách học thuật

O Sách kinh tế

O Sách chứng khoán, đầu tư

O Sách IT, kỹ thuật, công nghệ.

ĐĂNG NHẬP ĐỂ SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NÀY

Man opening cardboard parcel
Ten Writer

Heading 1

Time left:

0 giờ.

Money.png
bottom of page