top of page
Tìm kiếm

 

MỤC LỤC

Phần I

ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN

Chương I. BẢN ĐỒ

🌍 1. Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản. Phân loại bản đồ [4]

+ Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản. Phân loại bản đồ (tiếp theo) [8]

🌍 2. Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ [12] 🌍 3. Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống. Uwngsd dụng của viễn thám và hệ thống thông tin Địa lí [19] 🌍 4. Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ [22]


Chương II. VŨ TRỤ. CÁC CHUYỂN ĐỘNG CHÍNH CỦA TRÁI ĐẤT VÀ CÁC HỆ QUẢ CỦA CHÚNG 🌍 5. Vũ trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất [23] 🌍 6. Hệ quả địa lí các chuyển động của Trái Đất [27] 🌍 7. Thực hành: Hệ quả địa lí chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất [32]


Chương III. CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT. THẠCH QUYỂN 🌍 8. Học thuyết về sự hình thành Trái Đất. Cấu trúc của Trái Đất [33] 🌍 9. Thuyết kiến tạo mảng. Vật liệu cấu tạo Trái Đất [37] 🌍 10. Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất [40] 🌍 11. Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất [43] 🌍 12. Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trên bản đồ [47]


Chương IV. KHÍ QUYỂN 🌍 13. Khí quyển [48] 🌍 14. Sự phân bố của nhiệt độ không khí trên Trái Đất [51] 🌍 15. Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính [54] 🌍 16. Độ ẩm của không khí. Sự ngưng động hơi nước trong khí quyển [58] 🌍 17. Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa. Sự phân bố mưa [60] 🌍 18. Thực hành: Đọc bản đồ các đới khí hậu trên Trai Đất. Phân tích biểu đồ của một số đới khí hậu [63]


Chương V. THỦY QUYỂN 🌍 19. Thủy quyển. Tuần hoàn của nước trên Trái Đất. Nước ngầm. Hồ [66] 🌍 20. Một số nhân tố ảnh hưởng tới tốc độ dòng chảy và chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất [69] 🌍 21. Nước biển và đại dương [72] 🌍 22. Sóng. Thủy triều. Dòng biển [75]

🌍 23. Thực hành: Phân tích chế độ nước sông Hồng [78]


Chương VI. THỔ NHƯỠNG QUYỂN VÀ SINH QUYỂN 🌍 24. Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng [79] 🌍 25. Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật [82] 🌍 26. Sự phân bố của sinh vật và đất trên Trái Đất [85] 🌍 27. Thực hành: Phân tích mối quan hệ giũa khí hậu, sinh vật và đất [90]


Chương VII. MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ

🌍 28. Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí [91] 🌍 29. Qui luật địa đới và quy luật phi đại đới [94]


Phần II

ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI


Chương VIII. ĐỊA LÍ DÂN CƯ 🌍 30. Dân số và sự gia tăng dân số [98] 🌍 31. Cơ cấu dân số [105] 🌍 32. Thực hành: Vẽ và phân tích tháp tuổi [110] 🌍 33. Các chủng tộc, ngôn ngữ và tôn giáo [111] 🌍 34. Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa [116] 🌍 35. Thực hành: Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới [122]


Chương IX. CƠ CẤU NỀN KINH TẾ. MỘT SỐ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 🌍 36. Các nguồn lực phát triển kinh tế [123] 🌍 37. Cơ cấu nền kinh tế [126] 🌍 38. Thực hành: Xây dựng biểu đồ địa lí kinh tế - xã hội [129]


Chương X. ĐỊA LÍ NÔNG NGHIỆP 🌍 39. Vai trò và đặc điểm của nông nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp [130] 🌍 40. Địa lí nghành trồng trọt [134] 🌍 41. Địa lí nghành chăn nuôi [140] 🌍 42. Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp [145] 🌍 43. Thực hành: Sử dụng phương pháp Bản đồ - Biểu dồ để thể hiện sản lượng lương thực và cơ cấu sản lượng lương thực của một số nước trên thế giới [149]


Chương XI. ĐỊA LÍ CÔNG NGHIỆP 🌍 44. Vai trò và đặc điểm của công nghiệp [151] 🌍 45. Địa lí các nghành công nghiệp [154] + Địa lí các nghành công nghiệp (tiếp theo) [159] + Địa lí các nghành công nghiệp (tiếp theo) [163]

🌍 46. Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp [166] 🌍 47. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu sử dụng năng lượng của thế giới [170]


Chương XII. ĐỊA LÍ DỊCH VỤ 🌍 48. Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các nghành dịch vụ [171] 🌍 49. Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố nghành giao thông vận tải [175] 🌍 50. Địa lí các nghành giao thông vận tải [179]

+ Địa lí các nghành giao thông vận tải (tiếp theo) [183] 🌍 51. Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh đào Pa-na-ma [187] 🌍 52. Địa lí nghành thông tin liên lạc [191] 🌍 53. Địa lí nghành thương mại [195] 🌍 54. Thị trường thế giới [199] 🌍 55. Thực hành: Vẽ lược đồ và phân tích số liệu về du lịch [202]


Chương XIII. MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 🌍 56. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên [204] 🌍 57. Môi trường và sự phát triển bền vững [208] 🌍 58. Thực hành: Tìm hiểu một số vấn đề môi trường của địa phương [211]

 

12 lượt xem0 bình luận

THƯ VIỆN ONLINE

Bạn đang trong THƯ VIỆN ONLINE

Phí sử dụng trong 24 giờ tất cả các dữ liệu là 1.000 đ. 

tv.PNG

O Sách học thuật

O Sách kinh tế

O Sách chứng khoán, đầu tư

O Sách IT, kỹ thuật, công nghệ.

ĐĂNG NHẬP ĐỂ SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NÀY

Man opening cardboard parcel
Ten Writer

Heading 1

Time left:

0 giờ.

Money.png
bottom of page