top of page
Tìm kiếm

 

MỤC LỤC

Lời giới thiệu [9]

Các ý tưởng [16]

🎈1 Để người ta dành thời gian cho bạn [18]

🎈2 Hãy rảnh rang [21]

🎈3 Làm cho khách hàng tôn trọng bạn [24]

🎈4 Ấn tượng tốt đẹp ngay từ đầu [26]

🎈5 Khiến khách hàng nhớ đến bạn hơn [29]

🎈6 Khiến khách hàng nhớ đến bạn hơn (tiếp theo) [32]

🎈7 Tìm người có khả năng quyết định [35]

🎈8 Gần khách hàng hơn [38]

🎈9 Trọng lượng đúng của sự việc [40]

🎈10 Đừng lãng phí thời gian của khách hàng [43]

🎈11 Hãy đúng giờ [46]

🎈12 Đòi hỏi về sự tôn trọng [49]

🎈13 Hãy sẵn sàng để tay dính bẩn [52]

🎈14 Nhường bước [55]

🎈15 Leo cầu thang [57]

🎈16 Dâu và kem [60]

🎈17 Sử dụng hình thức hỗ trợ trực quan [63]

🎈18 Trả tiền dựa trên kết quả đạt được [66]

🎈19 Ủng hộ tổ chức từ thiện của khách hàng [69]

🎈20 Dùng logo nói [71]

🎈21 Gửi một tấm thiệp [74]

🎈22 Điều khiển cuộc họp [76]

🎈23 Hãy nhớ rằng đây là một giao dịch thương mại [79]

🎈24 Hãy khiến khách hàng của bạn tăng năng suất của bạn [82]

🎈25 Có thái độ phù hợp [85]

🎈26 Thẳng thắn với khách hàng [88]

🎈27 Tiếp xúc với dạng khách hàng mới [91]

🎈28 Thách thức văn hóa doanh nghiệp của khách hàng [93]

🎈29 Nghĩ đến một con số [95]

🎈30 Hãy để khách hàng này bán cho những khách hàng khác [98]

🎈31 Đi vòng qua trở ngại cố hữu [101]

🎈32 Hãy lo lắng, hãy thật lo lắng [103]

🎈33 Để cho công việc hành chính hỗ trợ được việc bán hàng [106]

🎈34 Lợi ích của “những người gác cửa” [109]

🎈35 Kiểm tra, kiểm tra, và kiểm tra [112]

🎈36 Vừa chuyện trò vừa kinh doanh [115]

🎈37 Hãy để ý đến chiếc xe [117]

🎈38 Âm lượng, âm lượng, âm lượng [119]

🎈39 Lập đội hình hỗ trợ cho người bán hàng [122]

🎈40 Phối hợp bán hàng với người khác [125]

🎈41 Cho mọi người biết bạn vừa giành được một giải thưởng [127]

🎈42 Khiến người ta tin là bạn thành công [130]

🎈43 Cho mọi người thấy tầm cỡ của bạn [133]

🎈44 Làm người ta ngạc nhiên với thư viết tay của bạn [136]

🎈45 Nhờ giới thiệu [139]

🎈46 Đừng sợ rủi ro [141]

🎈47 Đừng vội vàng [144]

🎈48 Truyền đạt thông tin nhất quán [147]

🎈49 Nói bằng ngôn ngữ của khách hàng [149]

🎈50 Để lời giới thiệu vang như chuông [151]

🎈51 Làm khách hàng ngạc nhiên với những phản hồi nhanh chóng [154]

🎈52 Khiến khách hàng nhớ đến bạn [157]

🎈53 Đảm bảo hết mức có thể [160]

🎈54 Duy trì sự chú ý [162]

🎈55 Để khách hàng tính toán thời gian [165]

🎈56 Nhắc đến đối thủ trong cuộc thảo luận [168]

🎈57 Tránh giảm giá [171]

🎈58 Những lời hứa, những lời hứa [174]

🎈59 Tận dụng tối đa những thông tin mà bạn có [177]

🎈60 Nâng lý lịch lên tầm chuyên nghiệp [180]

🎈61 Đừng nghĩ tiện cho mình [183]

🎈62 Đánh giá hoạt động bán hàng của đối thủ [186]

🎈63 Khi khách hàng không thích bạn [189]

🎈64 Sắp xếp thuận tiện [192]

🎈65 Tạo ra những ấn tượng sâu sắc [194]

🎈66 Hiểu văn hóa của khách hàng [197]

🎈67 Các quy tắc quản trị ok [200]

🎈68 Thoát ra khỏi đó [203]

🎈69 Với chút giúp đỡ từ bạn bè [206]

🎈70 Đường đến thành công [209]

🎈71 Đừng độc lập hoàn toàn [212]

🎈72 Họp mặt bán hàng [215]

🎈73 Động lực trở thành chất xúc tác [218]

🎈74 Làm cho thông tin khách hàng có giá trị [221]

🎈75 Có cái nhìn dài hạn [224]

🎈76 Khoe sao cho lôi cuốn [227]

🎈77 Biến lời than phiền thành tấm ván bật đà [229]

🎈78 Tán đồng điều không thể [232]

🎈79 Tập trung vào người sử dụng [235]

🎈80 Ghi sổ những lời từ chối [238]

🎈81 Triển lãm bản thân [241]

🎈82 Một thương hiệu mạnh [244]

🎈83 Sử dụng cuộc họp nhóm bán hàng [247]

🎈84 Không chỉ hợp lý [250]

🎈85 Hãy để đối thủ giúp bạn [252]

🎈86 Mối liên hệ dài hạn [255]

🎈87 Đứng trên đôi chân của chính mình [258]

🎈88 Hãy sẵn sàng [261]

🎈89 Sức mạnh của sự diễn đạt [264]

🎈90 Một bài hát ấn tượng [267]

🎈91 Chiến thuật lớn [269]

🎈92 Không thành vấn đề [272]

🎈93 Vì bạn đặc biệt [275]

🎈94 Điều khoản in chữ nhỏ [278]

🎈95 Tự định chuẩn [281]

🎈96 Trình diễn để bán hàng [284]

🎈97 Xác định rõ công việc của bạn [287]

🎈98 Đi bộ 290 Trước khi chúng tôi kết thúc... [292]

🎈99 Đừng bao giờ nói dối trắng trợn [293]

🎈100 Tại sao bạn gọi điện thoại? [295]

Cuối cùng (một câu chuyện) [297]

Tiếp tục tìm kiếm lợi thế [299]

Lời bạt [301]