top of page
Tìm kiếm


 

MỤC LỤC

Lời nói đầu [9]

Năm nhân tố vàng cho người thành đạt là gì? [11]

Đọc cuốn sách này như thế nào? [14]


🌟 QUẢN LÝ THÁI ĐỘ [17]

🥢 Thái độ của bạn là tích cực hay tiêu cực [18]

🥢 Thái độ tích cực giúp bạn thành công [21]

+ Học biết cách nhìn mặt tích cực [21]

+ Thế giới nội tâm khống chế thế thới bên ngoài [27]

+ Thay đổi thái độ như thế nào [29]

+ Tám từ quan trọng của thái độ tích cực [31] 🥢 Quản lý thái độ hằng ngày [33]

+ Chăm chỉ, nghiêm túc [33]

+ Nhanh [36]

+ Giữ đúng lời hứa [38]

+ Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ [41]

+ Lạc quan [44]

+ Tự tin [47]

+ Yêu thương và hiến dâng [49]

+Quyết không kiếm cớ [52] 🥢 Có thể quản lý được thái độ [55]

+ Hàng ngày chấm điểm thái độ của bản thân [55]

+ Tiêu chuẩn cho điểm của việc quản lý thái độ [55] 🥢 Thành công = thái độ x năng lực [58]

+ Năng lực không bao giờ là số không [58]

+ Thái độ quyết định sự thành bại của chúng ta [58]

🌟 QUẢN LÝ MỤC TIÊU [61]

🥢 Vì sao phải thiết lập mục tiêu [62]

+ Mục tiêu là phương hướng của thành công [62]

+ Vì sao người ta không xác định mục tiêu? [65]

+ 10 điều có lợi của việc xác định mục tiêu [67] 🥢 Phạm vi của việc xác định mục tiêu [70]

+ Sáu lĩnh vực mục tiêu lớn [70]

+ Nhìn về tương lai, nhận rõ khởi điểm [73]

+ Xây dựng mục tiêu lấy kết thúc để bắt đầu [75]

+ Năm nguyên tắc của việc xác định mục tiêu [78] 🥢 Xây dựng mục tiêu như thế nào? [81]

+ Chuẩn bị mục tiêu [81]

+ Phân tích mục tiêu [84]

+ Tìm kiếm giúp đỡ [86]

+ Trực quan hóa mục tiêu [88] 🥢 Sáu bước cơ bản của việc phân chia mục tiêu [90]

+ Bước 1: Quy hoạch bản kế hoạch cuộc đời của bạn [93]

+ Bước 2: Xác định mục tiêu trung hạn và ngắn hạn của bạn [96]

+ Bước 3: Xác định mục tiêu năm của bạn [99]

+ Bước 4: Đem mục tiêu năm phân chia theo tháng [106]

+ Bước 5: Đem mục tiêu tháng phân chia theo tuần [112]

+ Bước 6: Đem mục tiêu tuần phân chia theo ngày [115] 🥢 Hai phương pháp lớn để đạt được mục tiêu [117]

+ Tổng kết hàng tuần, điều chỉnh mục tiêu [117]

+ Hàng ngày luyện tập [120] 🥢 Tư tưởng ở phương xa, đường ở dưới chân [122]


🌟 QUẢN LÝ THỜI GIAN [125]

🥢 Tính toán giá trị thời gian của bạn [126] 🥢 Kiểm tra việc quản lý thời gian của bạn [129] 🥢 Thời gian đã đi đâu cả rồi? [134] 🥢 10 Phương pháp quản lý thời gian hiệu quả [142]

+ Quy hoạch cuộc đời [142]

+ Công việc quan trọng đứng đầu [145]

+ Quản lý mỗi ngày [151]

+ Bản liệt kê nhiệm vụ [151]

+ Theo dõi kiểm tra [151]

+ Ngày sạch, ngày mới [151]

+ Ngăn chặn sự trì hoãn [154]

+ Trật tự, sạch sẽ [154]

+ Lập tức hành động [154]

+ Ủy quyền [154] 🥢 Cách ưu tiên thời gian [157]

+ Chỗ sai sót của người quản lý - ưu tiên sự kiện [157]

+ Phương pháp hữu hiệu nhất - ưu tiên thời gian [157]

🌟 QUẢN LÝ HỌC TẬP [161]

🥢 Học tập là năng lực cạnh tranh [162] 🥢 Học tập làm thay đổi số phận [165]

🥢 Đường lối của học tập [168]

🥢 Nuôi dưỡng thói quen học tập hàng ngày [171]

+ Học tập trong công việc [171]

+ Học tập trong tự kiểm điểm [171]

+ Học tập trong tổng kết [172] 🥢 Kiểu mẫu học tập mới nhất - cách học tập tuần hoàn [174]


🌟 QUẢN LÝ HÀNH ĐỘNG [177]

🥢 Hành động đảm bảo cho thành công [178] 🥢 Vì sao người ta không hành động? [181] 🥢 Sáu bước cơ bản để kích thích hành động [184] 🥢 Chấp nhận tôi luyện, kiên trì không mệt mỏi [187] 🥢 Tuyên ngôn của người hành động [190]


Lời cuối của người biên tập: [193]

Công cụ tốt đề bạn lập tức hành động - nhật ký hành động quản lý năm yếu tố [193]

🥢Vì sao chúng tôi xuất bản cuốn sách này? [193]

🥢Đi vào năm nhân tố chủ chốt như thế nào đề nâng cao hiệu quả doanh nghiệp? [194]

Phụ lục: [197]

"Quản lý năm yếu tố - nhật ký hành động và bản nhật ký dùng thử bảy ngày" [197]

 

46 lượt xem0 bình luận

THƯ VIỆN ONLINE

Bạn đang trong THƯ VIỆN ONLINE

Phí sử dụng trong 24 giờ tất cả các dữ liệu là 1.000 đ. 

tv.PNG

O Sách học thuật

O Sách kinh tế

O Sách chứng khoán, đầu tư

O Sách IT, kỹ thuật, công nghệ.

ĐĂNG NHẬP ĐỂ SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NÀY

Man opening cardboard parcel
Ten Writer

Heading 1

Time left:

0 giờ.

Money.png
bottom of page