top of page
Tìm kiếm


 

MỤC LỤC


Chương 1:

ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ.

GIẢI TOÁN LIÊN QUAN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH.

Trang Câu hỏi | lời giải _________

3 | 73 - Khái niệm về phân số

4 | 74 - Tính chất cơ bản của phân số

5 | 74 - So sánh hai phân số

6 | 76 - Phân số thập phân

7 | 76 - Phép cộng và trừ hai phân số

8 | 77 - Phép nhân và chia hai phân số

11 | 80 - Ôn tập và bổ sung về giải toán

13 | 87 - Bảng đơn vị đo độ dài

13 | 88 - Bảng đơn vị đo khối lượng

14 | 88 - Bảng đơn vị đo diện tích


Chương 2:

SỐ THẬP PHÂN.

CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN


17 | 91 - Số thập phân

20 | 93 - Viết số đo dạng số thập phân

22 | 95 - Các phép tính với số thập phân

22 | 95 - Phép cộng

23 | 98 - Phép trừ

26 | 102 - Phép nhân

28 | 107 _ Phép chia

30 | 110 - Tỉ số phần trăm


Chương 3:

HÌNH HỌC


33 | 114 - Hình tam giác. Diện tích tam giác

36 | 119 - Hình thang. Diện tích hình thang

38 | 121 - Luyện tập chung tam giác và hình thang

39 | 124 - Hình tròn. Chu vi và diện tích hình tròn

41 | 128 - Luyện tập về diện tích các hình

44 | 134 - Diện tích xung quanh, toàn phần của ..

46 | 138 - Thẻ tích hình hộp và lập phương

49 | 142 - Giới thiệu hình trụ và hình cầu


Chương 4:

SỐ ĐO THỜI GIAN

TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU


51 | 144 - Số đo thời gian

51 | 144 - Cộng số đo thời gian

52 | 145 - Trừ số đo thời gian

53 | 147 - Nhân số đo thời gian với một số

53 | 148 - Chia số đo thời gian với một số

54 | 148 - Luyện tập chung về phép tính với thời gian

55 | 151 - Vận tốc

56 | 153 - Quãng đường

57 | 153 - Thời gian

57 | 155 - Luyện tập chung về chuyển động cùng ..


Chương 5:

ÔN TẬP60 | 161 - Ôn tập số tự nhiên, phân số, thập phân, số đo ..

65 | 164 - Ôn tập về các phép tính ..

71 | 169 - Ôn tập về hình học

72 | 171 - Ôn tập về giải toán

 

49 lượt xem0 bình luận

THƯ VIỆN ONLINE

Bạn đang trong THƯ VIỆN ONLINE

Phí sử dụng trong 24 giờ tất cả các dữ liệu là 1.000 đ. 

tv.PNG

O Sách học thuật

O Sách kinh tế

O Sách chứng khoán, đầu tư

O Sách IT, kỹ thuật, công nghệ.

ĐĂNG NHẬP ĐỂ SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NÀY

Man opening cardboard parcel
Ten Writer

Heading 1

Time left:

0 giờ.

Money.png
bottom of page