top of page
Tìm kiếm

 

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU [5]

Phần I

KIM TỨ ĐỒ

Chương 1:

🥢 TẠI SAO ANH KHÔNG KIẾM LẤY MỘT CÔNG VIỆC [15]

Chương 2:

🥢 NHỮNG CON NGƯỜI KHÁC NHAU THUỘC NHỮNG NHÓM KHÁC NHAU [32]

Chương 3:

🥢 TẠI SAO MỌI NGƯỜI CHỌN SỰ AN TOÀ N [78] Chương 4:

🥢 BA KIỂU HỆ THỐNG KINH DO ANH [98]

Chương 5:

🥢 BẢY CẤP BẬC ĐẦU TƯ [119] Chương 6:

🥢 CON KHÔNG THỂ THẤY TIỀN BẰNG MẮT CON ĐƯỢC [149]


Phần II

KHAI THÁC NHỮNG GÌ TÀI GIỎI NHẤT TRONG BẠN

Chương 7:

🥢 TRỞ THÀNH NGƯỜI BẠN MUỐN [192] Chương 8:

🥢 TÔI LÀM GIÀU BẰNG CÁCH NÀO [217] Chương 9:

🥢 HÃY LÀ NGÂN HÀNG, CHỨ ĐỪNG LÀM KẺ LÀM CÔNG CHO NGÂN HÀNG [251]


Phần Iii

KIM TỨ ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG NHÓM C VÀ Đ

Chương 10:

🥢 BƯỚC NHỮNG BƯỚC NHỎ [287]


Phần IV

BẢY BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG SANG BÊN PHẢI CỦA KIM TỨ ĐỒ

Chương 11:

🥢 BƯỚC 1: ĐÃ ĐẾN LÚC LO CHUYỆN CỦA MÌNH [309] Chương 12:

🥢 BƯỚC 2: KIỂM SOÁT LƯU LƯỢNG TIỀN MẶT CỦA MÌNH [314]

Chương 13:

🥢 BƯỚC 3: PHÂN BIỆT SỰ KHÁC NHAU GIỮA RỦI RO VÀ TÍNH RỦI RO [324] Chương 14:

🥢 BƯỚC 4: XÁC ĐỊNH BẠN MUỐN TRỞ THÀNH KIỂU NGƯỜI ĐẦU TƯ NÀO? [330] Chương 15:

🥢 BƯỚC 5: TÌM HIỂU NGƯỜI ĐỠ ĐẦU [343] Chương 16:

🥢 BƯỚC 6: BIẾN SỰ THẤT VỌNG THÀNH SỨC MẠNH CHO CHÍNH MÌNH [354] Chương 17:

🥢 BƯỚC 7: SỨC MẠNH CỦA NIỀM TIN [362] Chương 18:

🥢 THAY LỜI KẾT [371]