top of page
Tìm kiếm

 

MỤC LỤC


Chương I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC


1. Hàm số lượng giác [4]

⭐2. Phương trình lượng giác cơ bản [19]

⭐3. Một số phương trình lượng giác thường gặp [33]

✔ Câu hỏi và bài tập ôn tập chương I [47]


Chương II. TỔ HỢP - XÁC SUẤT


A. Tổ hợp ⭐1. Hai quy tắc đếm cơ bản [51] ⭐2. Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp [56] ⭐3. Nhị thức Niu-tơn [64]


B. Xác suất ⭐4. Biến cố và xác suất của biến cố [69] ⭐5. Các quy tắc tính xác suất [78]

⭐6. Biến ngẫu nhiên rời rạc [86]

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương II [93]


Chương III. DÃY SỐ - CẤP SỐ CỘNG - CẤP SỐ NHÂN

⭐1. Phương pháp quy nạp toán học [97] ⭐2. Dãy số [101] ⭐3. Cấp số cộng [109] ⭐4. Cấp số nhân [115]

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương III [122]


Chương IV. GIỚI HẠN


A. Giới hạn của dãy số ⭐1. Dãy số có giới hạn 0 [127]

⭐2. Dãy số có giới hạn hữu hạn [130]

⭐3. Dãy số có giới hạn vô cực [138]


B. Giới hạn của hàm số. Hàm số liên tục

⭐4. Định nghĩa và một số định lí về giới hạn của hàm số [145] ⭐5. Giới hạn một bên [155] ⭐6. Một vài quy tắc tìm giới hạn vô cực [160] ⭐7. Các dạng vô định [163] ⭐8. Hàm số liên tục [168]

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương IV [177]


Chương V. ĐẠO HÀM

⭐1. Khái niệm đạo hàm [184] ⭐2. Quy tắc tính đạo hàm [196] ⭐3. Đạo hàm của hàm số lượng giác [206] ⭐4. Vi phân [213] ⭐5. Đạo hàm cấp cao [216]

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương V [220]

🌍 Ôn tập cuối năm [223]

 

11 lượt xem0 bình luận

THƯ VIỆN ONLINE

Bạn đang trong THƯ VIỆN ONLINE

Phí sử dụng trong 24 giờ tất cả các dữ liệu là 1.000 đ. 

tv.PNG

O Sách học thuật

O Sách kinh tế

O Sách chứng khoán, đầu tư

O Sách IT, kỹ thuật, công nghệ.

ĐĂNG NHẬP ĐỂ SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NÀY

Man opening cardboard parcel
Ten Writer

Heading 1

Time left:

0 giờ.

Money.png
bottom of page