top of page
Tìm kiếm

 

MỤC LỤC


Chương I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHỎ SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ


💠1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số [4]

Bài đọc thêm: Tính chất đơn điệu của hàm số [10]

Bạn có biết: La-grawng (J.L.LaGRANGE) [11]

💠2. Cực trị của hàm số [13] 💠3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số [19]

Bài đọc thêm: Cung lồi, cung lõm và điểm uốn [24] 💠4. Đường tiệm cận [27] 💠5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số [31]

Ôn tập chương I [45]


Chương II. HÀM SỐ LŨY THỪA. HÀM SSOS MŨ VÀ HÀM SÓ LOGARIT

💠1. Lũy thừa [49] 💠2. Hàm số lũy thừa [56] 💠3. Logarit [61]

Bạn có biết: Ai đã phát minh ra logarit [69] 💠4. Hàm số mũ. Hàm số logarit [70] 💠5. Phương trình mũ và phương trình logarit [78] 💠6. Bất phương trình mũ và bất phương trình logarit [85]

Ôn tập chương II [90]


Chương III. NGUYÊN HÀM. TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

💠1. Nguyên hàm [93] 💠2. Tích phân [101]

Bạn có biết: Niu-tơn (I. NEWTON) [111] 💠3. Ứng dụng của tích phân trong hình học [114]

Bạn có biết: Lịch sử phép tính tích phân [122]

Bài đọc thêm: Tính diện tích bằng giới hàn [122]

Ôn tập chương III [126]


Chương IV. SỐ PHỨC

💠1. Số phức [130]

Bạn có biết: Các-da-nô (G.CARDANO) [133]

💠2. Cộng, trừ và nhân số phức [134] 💠3. Phép chia số phưc [136] 💠4. Phương trình bậc hai với hệ số thực [139]

Bài đọc thêm: Phương trình đại số [141]

Ôn tập chương IV [143]


Ôn tập cuối năm [145]

Đáp số - Hướng dẫn [149]

 

6 lượt xem0 bình luận

THƯ VIỆN ONLINE

Bạn đang trong THƯ VIỆN ONLINE

Phí sử dụng trong 24 giờ tất cả các dữ liệu là 1.000 đ. 

tv.PNG

O Sách học thuật

O Sách kinh tế

O Sách chứng khoán, đầu tư

O Sách IT, kỹ thuật, công nghệ.

ĐĂNG NHẬP ĐỂ SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NÀY

Man opening cardboard parcel
Ten Writer

Heading 1

Time left:

0 giờ.

Money.png
bottom of page