top of page
Tìm kiếm

 

MỤC LỤC


Chương I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ


💢1. Tính đơn điệu của hàm số [4]

💢2. Cực trị của hàm số [10] 💢3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số [17] 💢4. Đồ thị của hàm số và phép tịnh tiến hệ tọa độ [24] 💢5. Đường tiệm cận của đồ thị hàm số [28] 💢6. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số hàm đa thức [37] 💢7. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số hàm phân thức hữu tỉ [45] 💢8. Một số bài toán thường gặp về đồ thị [51]

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương I [61]


Chương II. HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARIT

💢1. Lũy thừa với số mũ hữu tỉ [69] 💢2. Lũy thừa với số mũ thực [78]

💢3. Logarit [82] 💢4. Số e và logarit tự nhiên [94] 💢5. Hàm số mũ và hàm số logarit [101] 💢6. Hàm số lũy thừa [114] 💢7. Phương trình mũ và logarit [118] 💢8. Hệ phương trình mũ và logarit [125] 💢9. Bất phương trình mũ và logarit [128]

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương II [130]


Chương III. NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

💢1. Nguyên hàm [136] 💢2. Một số phương pháp tìm nguyên hàm [142] 💢3. Tích phân [146] 💢4. Một số phương pháp tìm tích phân [158] 💢5. Ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng [162] 💢6. Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể [168]

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương III [175]


Chương IV. SỐ PHỨC


💢1. Số phức [181] 💢2. Căn bậc hai của số phức và phương trình bậc hai [192] 💢3. Dạng lượng giác của số phức và ứng dụng [200]

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương IV [208]


Câu hỏi và bài tập ôn tập cuối năm [211]

Hướng dẫn giải, đáp số các bài tập [218]

 

6 lượt xem0 bình luận

THƯ VIỆN ONLINE

Bạn đang trong THƯ VIỆN ONLINE

Phí sử dụng trong 24 giờ tất cả các dữ liệu là 1.000 đ. 

tv.PNG

O Sách học thuật

O Sách kinh tế

O Sách chứng khoán, đầu tư

O Sách IT, kỹ thuật, công nghệ.

ĐĂNG NHẬP ĐỂ SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NÀY

Man opening cardboard parcel
Ten Writer

Heading 1

Time left:

0 giờ.

Money.png
bottom of page