top of page
Tìm kiếm

 

MỤC LỤC


Chương 1. NGUYÊN TỬChương 2. BẢNG TUÀN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN

Tư liệu:


Chương 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC

Bài đọc thêm:


Chương 4. PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ


Chương 5. NHÓM HALOGEN


Chương 6. OXI - LƯU HUỲNH


Chương 7. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC

 

23 lượt xem0 bình luận

Comments


THƯ VIỆN ONLINE

Bạn đang trong THƯ VIỆN ONLINE

Phí sử dụng trong 24 giờ tất cả các dữ liệu là 1.000 đ. 

tv.PNG

O Sách học thuật

O Sách kinh tế

O Sách chứng khoán, đầu tư

O Sách IT, kỹ thuật, công nghệ.

ĐĂNG NHẬP ĐỂ SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NÀY

Man opening cardboard parcel
Ten Writer

Heading 1

Time left:

0 giờ.

Money.png
bottom of page