top of page
Tìm kiếm

 

MỤC LỤC


Chương 1. Nguyên tửChương 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn


Chương 3. Liên kết hóa học


Chương 4. Phản ứng hóa học


Chương 5. Nhóm halogen


Chương 6. Nhóm oxi


Chương 7. Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

 

28 lượt xem0 bình luận

Kommentare


THƯ VIỆN ONLINE

Bạn đang trong THƯ VIỆN ONLINE

Phí sử dụng trong 24 giờ tất cả các dữ liệu là 1.000 đ. 

tv.PNG

O Sách học thuật

O Sách kinh tế

O Sách chứng khoán, đầu tư

O Sách IT, kỹ thuật, công nghệ.

ĐĂNG NHẬP ĐỂ SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NÀY

Man opening cardboard parcel
Ten Writer

Heading 1

Time left:

0 giờ.

Money.png
bottom of page