top of page
Tìm kiếm

 

MỤC LỤC


Chương 1. Nguyên tử


🌞1. Thành phần nguyên tử [4]

🌞2. Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học [9] 🌞3. Đồng vị. Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình [12]

Tư liệu: Sự phóng xạ [14] 🌞4. Sự chuyển động của electron trong nguyên tử. Obitan nguyên tử [17] 🌞5. Luyện tập về: Thành phần cấu tạo nguyên tử. Khối lượng của nguyên tử. Obitan nguyên tử [21] 🌞6. Lớp và phân lớp electron [23] 🌞7. Năng lượng của các electrin trong nguyên tử [26] 🌞8. Luyện tập chương 1 [33]


Chương 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

🌞9. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học [36]

Tư liệu: Đôi nét về Đê-mi-tri I-va-no-vích Men-đê-lê-ép và định luật tuần hoàn. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học [39] 🌞10. Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học [42] 🌞11. Sự biến đổi một số đại luowngjvaatj lý của các nguyên tố hóa học [45]

Bài đọc thêm: Ái lực electron [50] 🌞12. Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn [51] 🌞13. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học [56] 🌞14. Luyện tập chương 2 [59] 🌞15. Bài thực hành số 1: Một số thao tác thực hành thí nghiệm hóa học. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong chu kì và nhóm [62]


Chương 3. Liên kết hóa học

🌞16. Khái niệm về liên kết hóa học. Liên kết ion [66] 🌞17. Liên kết cộng hóa trị [71] 🌞18. Sự lai hóa các obitan nguyên tử. Sự hình thành liên kết đơn, liên kết đôi và liên kết ba [76] 🌞19. Luyện tập về liên kết ion. Liên kết cộng hóa trị. Lai hóa các obitan nguyên tử [81] 🌞20. Tinh thể nguyên tử. Tinh thể phân tử [83] 🌞21. Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học [86] 🌞22. Hóa trị và số oxi hóa [88] 🌞23. Liên kết kim loại [91] 🌞24. Luyện tập chương 3 [93]


Chương 4. Phản ứng hóa học

🌞25. Phản ứng oxi hóa khử [98]

Tư liệu: Lập phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa khử theo phương pháp tăng giảm số oxi hóa [104]

🌞26. Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ [106] 🌞27. Luyện tạp chương 4 [111] 🌞28. Bài thực hành số 2: Phản ứng oxi hóa khử [114]


Chương 5. Nhóm halogen

🌞29. Khái quát về nhóm halogen [116] 🌞30. Clo [120] 🌞31. Hidro clorua - Axit clohidric [126] 🌞32. Hợp chất có oxi của clo [131] 🌞33. Luyện tập về clo và hợp chất của clo [135] 🌞34. Flo [137] 🌞35. Brom [140] 🌞36. Iot [143]

Tư liệu: Muối Iot [146] 🌞37. Luyện tập chương 5 [147] 🌞38. Thực hành số 3: Tính chất của halogen [151] 🌞39. Bài thực hành số 4: Tính chất các hợp chát của halogen [152]


Chương 6. Nhóm oxi

🌞40. Khái quát về nhóm oxi [154] 🌞41. Oxi [158] 🌞42. Ozon và hedro peoxi [163]

Tư liệu: Ozon - chất gây ô nhiễm hay chất bảo vệ [166] 🌞43. Lưu huỳnh [168]

Tư liệu: Khai thác lưu huỳnh trong lòng đất [173]

🌞44. Hidro suafua [174] 🌞45. Hợp chất có oxi của luuw huỳnh [178] 🌞46. Luyện tập chương 6 [188] 🌞47. Bài thực hành số 5: Tính chất của oxi, lưu huỳnh [192] 🌞48. Bài thực hành số 6: Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh [193]


Chương 7. Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

🌞49. Tốc độ phản ứng hóa học [196]

Tư liệu: Con bọ cánh cứng Branhinus tự về như thế nào? [203] 🌞50. Cân bằng hóa học [204]

Tư liệu: Cuộc sống ở độ cao và quá trình sản sinh ra hemoglobin [214] 🌞51. Luyện tập. Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học [215]

🌞52. Bài thực hành số 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học [218]

 

27 lượt xem0 bình luận

THƯ VIỆN ONLINE

Bạn đang trong THƯ VIỆN ONLINE

Phí sử dụng trong 24 giờ tất cả các dữ liệu là 1.000 đ. 

tv.PNG

O Sách học thuật

O Sách kinh tế

O Sách chứng khoán, đầu tư

O Sách IT, kỹ thuật, công nghệ.

ĐĂNG NHẬP ĐỂ SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NÀY

Man opening cardboard parcel
Ten Writer

Heading 1

Time left:

0 giờ.

Money.png
bottom of page