top of page
Tìm kiếm

 

MỤC LỤC


CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LI


💢1. Sự điện li [4]

💢2. Axit, bazơ và muối [8] 💢3. Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ [11] 💢4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li [16] 💢5. Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li [21] 💢6. Bài thực hành 1: Tính Axit - bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li [24]

Bài đọc thêm: Độ điện li và hằng số phân li [25]


CHƯƠNG 2: NITƠ - PHOTPHO

💢7. Nitơ [28] 💢8. Amoniac và muối amoni [32] 💢9. Axit nitric và muối nitrat [39] 💢10. Photpho [46] 💢11. Axit photphoric và muối photphat [51] 💢12. Phân bón hóa học [55] 💢13. Luyện tập: Tính chất của nitơ, photphovaf các chất của chúng [59] 💢14. Bài thực hành 2: Tính chát của một số hợp chát nitơ, photpho [63]


CHƯƠNG 3: CACSBON - SILIC

💢15. Cacbon [66] 💢16. Hợp chất của cacbon [71] 💢17. Silic và hợp chất của silic [76] 💢18. Công nghiệp silicat [80] 💢19. Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo [85]


CHƯƠNG 4. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ


💢20. Mở đầu về hóc hoạc hữu cơ [88] 💢21. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ [92] 💢22. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ [96] 💢23. Phản ứng hữu cơ [103] 💢24. Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo [106]

CHƯƠNG 5: HIDROCACBON NO

💢25. Ankan [110] 💢26. Xicloankan [117] 💢27. Luyện tập: Ankan và xicloankan [122]

💢28. Bài thực hành 3: Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan [124]


CHƯƠNG 6: HIDROCACBON KHÔNG NO

💢29. Anken [126] 💢30. Ankadien [133] 💢31. Luyện tập: Anken và ankadien [137] 💢32. Ankin [139] 💢33. Luyện tập ankin [146] 💢34. Bì thực hành 4: Điều chế và tính chất của etile, axetilen [148]


CHƯƠNG 7: HIDROCACBON THƠM. NGUỒN HIDROCACBON THIÊN NHIÊN. HỆ THỐNG HÓA VỀ HIDROCACBON

💢35. Benzen và đồng đẳng. Một số hidrocacbon thơm khác [150] 💢36. Luyện tập: Hidrocacboc thơm [162] 💢37. Nguồn hidrocacbon thiên nhiên [163] 💢38. Hệ thống hóa về hidrocacbon [171]


CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN - ANCOL - PHENOL


💢39. Dẫn xuất halogen của hidrocacbon [174] 💢40. Ancol [179] 💢41. Phenol [189] 💢42. Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol [194] 💢43. Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol [196]


CHƯƠNG 9: ANDEHIT - XETON - AXIT CACBOXYLIC

💢44. Andehit - Xeton [198] 💢45. Axit cacboxylic [205] 💢46. Luyện tập: Andehit - Xeton - Axit cacboxylic [212] 💢47. Bài thực hành 6: Tính chất của andehit và axit cacboxylic [216]

 

1 lượt xem0 bình luận

THƯ VIỆN ONLINE

Bạn đang trong THƯ VIỆN ONLINE

Phí sử dụng trong 24 giờ tất cả các dữ liệu là 1.000 đ. 

tv.PNG

O Sách học thuật

O Sách kinh tế

O Sách chứng khoán, đầu tư

O Sách IT, kỹ thuật, công nghệ.

ĐĂNG NHẬP ĐỂ SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NÀY

Man opening cardboard parcel
Ten Writer

Heading 1

Time left:

0 giờ.

Money.png
bottom of page