top of page
Tìm kiếm

 

MỤC LỤC


CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LICHƯƠNG 2: NITƠ - PHOTPHO


CHƯƠNG 3: CACSBON - SILIC


CHƯƠNG 4. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ


CHƯƠNG 5: HIDROCACBON NO


CHƯƠNG 6: HIDROCACBON KHÔNG NO


CHƯƠNG 7: HIDROCACBON THƠM. NGUỒN HIDROCACBON THIÊN NHIÊN. HỆ THỐNG HÓA VỀ HIDROCACBON


CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN - ANCOL - PHENOLCHƯƠNG 9: ANDEHIT - XETON - AXIT CACBOXYLIC

 

3 lượt xem0 bình luận

Commenti


THƯ VIỆN ONLINE

Bạn đang trong THƯ VIỆN ONLINE

Phí sử dụng trong 24 giờ tất cả các dữ liệu là 1.000 đ. 

tv.PNG

O Sách học thuật

O Sách kinh tế

O Sách chứng khoán, đầu tư

O Sách IT, kỹ thuật, công nghệ.

ĐĂNG NHẬP ĐỂ SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NÀY

Man opening cardboard parcel
Ten Writer

Heading 1

Time left:

0 giờ.

Money.png
bottom of page