top of page
Tìm kiếm

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 - ESTE - LIPITCHƯƠNG 2 - CACBOHIDRAT


CHƯƠNG 3 - AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN


CHƯƠNG 4 - POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME


CHƯƠNG 5 - ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI


CHƯƠNG 6 - KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM


CHƯƠNG 7 - SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG


CHƯƠNG 8 - PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ


CHƯƠNG 9 - HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

 

11 lượt xem0 bình luận

Comments


THƯ VIỆN ONLINE

Bạn đang trong THƯ VIỆN ONLINE

Phí sử dụng trong 24 giờ tất cả các dữ liệu là 1.000 đ. 

tv.PNG

O Sách học thuật

O Sách kinh tế

O Sách chứng khoán, đầu tư

O Sách IT, kỹ thuật, công nghệ.

ĐĂNG NHẬP ĐỂ SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NÀY

Man opening cardboard parcel
Ten Writer

Heading 1

Time left:

0 giờ.

Money.png
bottom of page