top of page
Tìm kiếm

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 - ESTE - LIPIT


💢1. Este [4]

💢2. Lipit [8] 💢3. Khái niệm về xá phòng và chất giặt rửa tổng hợp [13] 💢4. Luyện tập: Este và chất béo [17]


CHƯƠNG 2 - CACBOHIDRAT

💢5. Glucozo [21] 💢6. Saccarozo, tinh bột của cacbohidrat [27] 💢7. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohidrat [35] 💢8. Thực hành: Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohidrat [38]


CHƯƠNG 3 - AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN

💢9. Amin [40] 💢10. Amino axit [45] 💢11. Peptit và protein [50] 💢12. Luyện tập: Cấu tạo và tín chất của amin, amino axit và protein [57]


CHƯƠNG 4 - POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

💢13. Đại cương về polime [60] 💢14. Vật liệu polime [66] 💢15. Luyện tập: Polime và vật liệu polime [75] 💢16. Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime [78]


CHƯƠNG 5 - ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

💢17. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại [80] 💢18. Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại [83] 💢19. Hợp kim [90] 💢20. Sự ăn mòn kim loại [92] 💢21. Điều kiện kim loại [96] 💢22. Luyện tập: Tính chất của kim loại [99] 💢23. Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại [102] 💢24. Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại [104]


CHƯƠNG 6 - KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM

💢25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm [106] 💢26. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ [112] 💢27. Nhôm và hợp chất của nhôm [120]

💢28. Luyện tập: Tính chát của kim loại, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng [130] 💢29. Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm [133] 💢30. Thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng [135]


CHƯƠNG 7 - SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG

💢31. Sắt [138] 💢32. Hợp chất của sắt [142] 💢33. Hợp kim của sắt [146] 💢34. Crom và hợp chất của đồng [152]

💢35. Đồng và hợp chất của đồng [156] 💢36. Sơ lược về niken,kẽm, chì, thiếc [160] 💢37. Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt [164] 💢38. Luyện tập: Tính chất hóa học của crom, đồng và những hợp chất của chúng [166] 💢39. Thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và những hợp chất của sắt, crom [168]


CHƯƠNG 8 - PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ

💢40. Nhân biết một số ion trong dung dịch [170] 💢41. Nhận biết một số chất khí [175] 💢42. Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ [178]


CHƯƠNG 9 - HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

💢43. Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế [182] 💢44. Hóa học và vấn đề xã hội [190] 💢45. Hóa học và vấn đề môi trường [197]

 

10 lượt xem0 bình luận

THƯ VIỆN ONLINE

Bạn đang trong THƯ VIỆN ONLINE

Phí sử dụng trong 24 giờ tất cả các dữ liệu là 1.000 đ. 

tv.PNG

O Sách học thuật

O Sách kinh tế

O Sách chứng khoán, đầu tư

O Sách IT, kỹ thuật, công nghệ.

ĐĂNG NHẬP ĐỂ SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NÀY

Man opening cardboard parcel
Ten Writer

Heading 1

Time left:

0 giờ.

Money.png
bottom of page