top of page
Tìm kiếm

#0909159959


MATH_AZ THPT QUỐC GIA

---------------oOo---------------


Mục Lục

🎡Tổng hợp công thức Toán THPT


🎡Chuyên đề 1: kiến thức nền tản


O Bài 1: Chia đa thức - hằng đẳng thức

O Bài 2: Tam thức bật hai

O Bài 3: Tọa độ không gian 2 chiều


🎡Chuyên đề 2: hàm mũ - logarit


O Bài 1: Hàm số mũ - lũy thừa

O Bài 2: Hàm số Logarit

O Bài 3: Phương trình Mũ - Logarit

O Bài 4: Bất pt Mũ - Logarit

O Bài 5: Bài toán lãi suất ngân hàng

O Bài 6: Trích đề TS đại học (logarit)


🎡Chuyên đề 3: khảo sát hàm số


O Bài 1: Khái niệm đạo hàm

O Bài 2: Đạo hàm theo công thức

O Bài 3: Khảo sát sự biếng thiên theo tham số O Bài 4: Định m để hàm số luôn đơn điệu

O Bài 5: Định m để hàm số đồng biến hoặc nghịch biến trong khoảng cho trước

O Bài 6: Tìm cực trị của hàm số O Bài 7: Định m để hàm số có cực trị O Bài 8: Định m để hàm số chỉ có một cực trị O Bài 9: Định m để hàm số có điểm cực trị thỏa mãn điều kiện cho trước

O Bài 10: Phương trình đường thẳng qua 2 điểm cực trị, quỹ tích các điểm cực trị

O Bài 11: Điểm cực đại và cực tiểu ở hai phía hoặc cung phía đối với một đường thẳng

O Bài 12: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất O Bài 13: Tính lồi lõm và điểm uốn của đồ thị hàm số

O Bài 14: Tiệm cận của hàm số

O Bài 15: Khảo sát hàm số

O Bài 16: Biện luận phương trình bằng đồ thị

O Bài 17: Vị trí tương đối của hai đồ thị

O Bài 18: Tìm 2 điểm trên đồ thị đối xứng nhau qua một điểm, qua một đường thẳng

O Bài 19. Tìm điểm trên đồ thị có tọa độ là số nguyên

O Bài 20. Đồ thị (Cm) đi qua điểm cố định

O Bài 21. Tiếp tuyến của đồ thị

O Bài 22: Xác định m để từ một điểm vẽ được 2 tiếp tuyến đến đồ thị vuông góc nhau

O Bài 23. Tìm tập hợp những điểm từ đó vẽ được một tiếp tuyến duy nhất đến đồ thị của hàm số

O Bài 24. Đường thẳng tiếp xúc với đường cong tại hai điểm phân biệt

O Bài 25. Họ đường cong tiếp xúc với một parabole cố định hoặc một đường tròn cố định

O Bài 26. Tiệm cận của đồ thị (Cm) tiếp xúc với đường cong cố định

O Bài 27. Họ đường cong tiếp xúc với đường thẳng cố định

O Bài 28. Họ đường cong tiếp xúc với một đường thẳng cố định tại một điểm cố định

O Bài 29. Họ đường cong tiếp xúc với một đường cong cố định

O Bài 30. Quỹ tích - tập hợp điểm

O Bài 31: Tìm tâm đối xứng, trục đối xứng của hàm số

O Bài 32: Bất đẳng thức

O Bài 33: Trích đề tuyển sinh đại học

O Bài 34: Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm nhiều biến


🎡Chuyên đề 4: nguyên hàm - tích phân


O Bài 1: Nguyên hàm

O Bài 2: Nguyên hàm của hàm hữu tỷ

O Bài 3: Nguyên hàm của hàm vô tỷ O Bài 4: Nguyên hàm của hàm lượng giác

O Bài 5: Tích phân xác định

O Bài 6: Ứng dụng tích phân O Bài 7: Trích đề TS đại học

🎡Chuyên đề 5: số phức


O Bài 1: Tập số phức

O Bài 2: Phương trình số phức

O Bài 3: Dạng lượng giác của số phức O Bài 4: Ôn tập số phức

O Bài 5: Trích đề TS đại học


🎡Chuyên đề 6: hình học giải tích


O Bài 1: Phương trình mặt phẳng

O Bài 2: Phương trình đường thẳng trong không gian

---------------OO


1.052 lượt xem0 bình luận

THƯ VIỆN ONLINE

Bạn đang trong THƯ VIỆN ONLINE

Phí sử dụng trong 24 giờ tất cả các dữ liệu là 1.000 đ. 

tv.PNG

O Sách học thuật

O Sách kinh tế

O Sách chứng khoán, đầu tư

O Sách IT, kỹ thuật, công nghệ.

ĐĂNG NHẬP ĐỂ SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NÀY

Man opening cardboard parcel
Ten Writer

Heading 1

Time left:

0 giờ.

Money.png
bottom of page