top of page
Tìm kiếm

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu [3]

Tuần 1

Tổng quan nền văn học Việt Nam qua các thời kì lịch sử [5]

Văn bản [14] Phân loại văn bản theo phương thức biểu đạt [17]


Tuần 2 Khái quát văn học đan gian Việt Nam [21] Phân loại văn bản theo phong cách chức năng ngôn ngữ [28] Luyện tập về các kiểu văn bản và phương thức biểu đạt [29]


Tuần 3 Chiến thắng Mtao Mxây (Trích sử thi Đăm Săn) [32] Đọc thêm: Đẻ đất đẻ nước (Trích sử thi Đẻ đát đẻ nước) [41] Văn bản văn học [44] Bài viết số 1 (Chọn một trong sáu kiểu văn bản) [49]


Tuần 4 Uy-lít-xơ trở về (Trích sử thi Ô-đi-xê - Hô-me-rơ) [50] Văn bản văn học (Tiếp theo) [58] Thực hành lập ý và viết đoạn văn theo các yêu cầu khác nhau [62]


Tuần 5 Ra-ma buộc tội (Trích sử thi Ra-ma-ya-na - Van-mi-ki) [64] Truyện An Dương Vương và Mị Châu - TRọng Thủy [71]


Tuần 6 Tấm Cám [75] Đọc thêm: Chữ Đồng Tử [85] Tóm tắt văn bản tự sự (Theo chuyện của nhân vật chính) [88]


Tuần 7 Nhưng nó phải bằng hai mày và Tam đại con gà [90] Lơi tiễn dặn (Trích truyện thơ Tiễn dặn người yêu) [94]

Trả bài viết số 1 [101]


Tuần 8 Ca dao yêu thương, tình nghĩa [102] Bài viết số 2 (Văn tự sự và miêu tả) [106]


Tuần 9 Ca dao than thân [107] Ca dao hài hước, châm biếm [109] Đọc thêm:

+ Tháng giêng, tháng hai, tháng ba, tháng bốn .. [111]

+ Mười tay [113] Luyện tập về nghĩa của từ [114] Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu [116]


Tuần 10 Tục ngữ về đạo đưucs, lối sống [118] Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ [121] Quan sát, thể nghiệm đời sống [125]


Tuần 11 Xúy Vân giả dại (Trích chèo Kim Nham) [128] Đọc - hiểu văn bản văn học [134] Đọc tích lũy kiến thức [138]


Tuần 12 Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX [142] Tỏ lòng (Thuật hoài - Phạm Ngũ Lão) [153] Trả bài viết số 2 [155] Bài viết số 3 (Văn biểu cảm- Bàm làm ở nhà) [156]


Tuần 13 Nỗi lòng (Cảm hoài - Đặng Dung) [157] Cảnh ngày hè (Bảo kính cảnh giới, bài 43 - Nguyễn Trải) [159] Đọc thêm:

+ Vận nước (Quốc tộ - Pháp Thuận) [162]

+ Cáo bệnh, bảo mọi người (Cáo tật thị chúng - Mãn Giác) [164]

+ Hứng trở về (Quy hứng - Nguyễn Trung Ngạn) [165] Đặc điểm của văn bản nói và văn bản viết [167]


Tuần 14

Nhàn (Nguyễn BỈnh Khiêm) [170] Đọc Tiểu Thanh kí (Độc Tiểu Thanh kí - Nguyễn Du) [174] Luyện tập về biện háp tu từ [178] Liên tưởng, tưởng tượng [179]


Tuần 15

Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng (Hoàng Hạc lâu tóng Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng - Lí Bạch) [183] Cảm xúc mùa thu (Thu hứng - Đỗ Phủ) [187] Tì bà hành (Trích - Bạch Cư Dị) [190] Đọc thêm:

+ Nỗi oán của người phòng khuê (Khuê oán - Vương Xương Linh) [196]

+ Lầu Hoàng Hạc (Hoàng Hạc lâu - Thôi Hiệu) [198]

+ Khe chim kêu (Điểu minh giản - Vương Duy) [201]


Tuần 16 Thơ hai-cư [203] Đọc thêm: Viên Mai bàn về thơ (Trích Tùy Viên thi thoại) [207] Trả bài viết số 3 [210] Ôn tập về Làm văn (Học kì I) [210]


Tuần 17 Ôn tập về Văn học (Học kì I) [212] Bài viết số 4 (Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I) [214]


Tuần 18 Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt [219] Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (tiếp theo) [222] Lập kế hoạch cá nhân [227]

 

4 lượt xem0 bình luận

THƯ VIỆN ONLINE

Bạn đang trong THƯ VIỆN ONLINE

Phí sử dụng trong 24 giờ tất cả các dữ liệu là 1.000 đ. 

tv.PNG

O Sách học thuật

O Sách kinh tế

O Sách chứng khoán, đầu tư

O Sách IT, kỹ thuật, công nghệ.

ĐĂNG NHẬP ĐỂ SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NÀY

Man opening cardboard parcel
Ten Writer

Heading 1

Time left:

0 giờ.

Money.png
bottom of page