top of page
Tìm kiếm


 

MỤC LỤC

Tuần 19

Phú sông Bạch Đằng (Trương Hán Siêu) [3]

Đọc thêm: Nhà nho vui cảnh nghèo (Trích Hàn nho phong vị phú - Nguyễn Công Trứ) [9] Các hình thức kết cấu cuarvawn bản thuyết minh [11]


Tuần 20 Thư dụ Vương Thông lần nữa (Trích Quân trung từ mệnh tập - Nguyễn Trãi) [16] Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật [20] Bài viết số 5 (Văn thuyết minh) [23]


Tuần 21 Đại cáo bình Ngô (Nguyễn Trãi) [24] Nguyễn Trãi [33] Đọc thêm:

+ Hiền tào là nguyên khí của quốc gia (Thân Nhân Trung) [41]

+ Phẩm bình nhân vật lịch sử (Lê Văn Hưu) [43] Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật (Tiếp theo) [47]


Tuần 22

Tựa "Trích diễm thi tập" (Hoàng Đức Lương) [50] Thái phó Tô Hiến Thành (Trích Đại Việt sử lược) [53] Luyện tập vận dụng các hình thức kết cấu văn bản thuyết minh [57]


Tuần 23 Thái sư Trần Thủ Độ (Trích Đại Việt sử kí toàn thư - Ngô Sĩ Liên) [62] Đọc thêm: Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (Trích Đại Việt sử kí toàn thư - Ngô Sĩ Liên) [65] Luyện tập đọc - hiểu văn bản văn học [70] Trả bài viết số 5 [72]


Tuần 24 Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Nguyên Dữ) [73] Luyện tập về liên kết trong văn bản [80] Tóm tắt văn bản thuyết minh [82] Bài viết số 6 (Văn thuyết minh - Bài làm ở nhà) [85]


Tuần 25 Hồi trống Cổ Thành (Trích Tam quốc diễn nghĩa - La Quán Trung) [86] Luyện tập về liên kết trong văn bản (Tiếp theo) [94] Luận điểm trong bài văn nghị luận [96]


Tuần 26 Đọc thêm:

+ Tào Tháo uống rượu luận anh hùng (Trích Tam quốc diễn nghĩa - La Quán Trung) [100]

+ Dế chọi (Trích Liêu Trai chí dị - Bồ Tùng Linh) [105] Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (Trích bản diễn Nôm Chinh phụ ngâm - Đoàn Thị Điểm) [111] Đề văn nghị luận [116]


Tuần 27 Nỗi sầu oán của người cung nữ (Trích cung oán ngâm - Nguyễn Gia Thiều) [120] Kiểm tra Văn học [125] Trả bài viết số 6 [126]


Tuần 28 Truyện Kiều của Nguyễn Du [127]

Luyện tập về từ Hán Việt [134] Bài viết số 7 (Văn nghị luận) [136]


Tuần 29

Trao duyên (Trích Truyện Kiều - Nguyễn Du) [137] Nỗi thương mình (Trích Truyện Kiều - Nguyễn Du) [141] Đọc thêm: Thề Nguyện (Trích Truyện Kiều - Nguyễn Du) [144] Thực hành thao tác chứng minh, giải thích, quy nạp, diễn dịch [147]


Tuần 30 Chí khí anh hùng (Trích Truyện Kiều - Nguyễn Du) [149] Nguyễn Du [151] Đọc thêm: NGọc Hoa đối mặt với bạo chúa (Trích Phạm Tải - Ngọc Hoa) [159]

Thực hành viết các đoạn văn chứng minh, giải thích, quy nạp, diễn dịch [164]

Trình bày một vấn đề [168]


Tuần 31 Đọc - hiểu văn bản văn học trung đại Việt Nam [171] Khái quát lịch sử tiếng Việt [174] Luyện tập trình bày một vấn đề [176]


Tuần 32

Trả bài kiểm tra Văn học [178] Khái quát lịch sử tiếng Việt (Tiếp theo) [178] Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt [182] Trả bài viết số 7 [185]


Tuần 33 Tổng kết lịch sử văn học Việt Nam thời trung đại [186] Văn bản quản cáo [197] Ôn tập về Làm văn [199]


Tuần 34 Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt (Tiếp theo) [201] Ôn tập về Tiếng Việt [205] Bài viết số 8 (Kiểm tra tổng họp cuối năm) [206]


Tuần 35 Tổng kết phương pháp đọc - hiểu văn bản văn học [208] Viết văn bản quản cáo [211] Trả bài viết số 8 [212]

 


2 lượt xem0 bình luận

THƯ VIỆN ONLINE

Bạn đang trong THƯ VIỆN ONLINE

Phí sử dụng trong 24 giờ tất cả các dữ liệu là 1.000 đ. 

tv.PNG

O Sách học thuật

O Sách kinh tế

O Sách chứng khoán, đầu tư

O Sách IT, kỹ thuật, công nghệ.

ĐĂNG NHẬP ĐỂ SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NÀY

Man opening cardboard parcel
Ten Writer

Heading 1

Time left:

0 giờ.

Money.png
bottom of page