top of page
Tìm kiếm

 

MỤC LỤC

Tuần 1

Vào phủ chúa Trịnh (Trích Thượng kinh kí sự - Lê Hữu Trác) [3]

Đọc thêm: Cha tôi (Trích Đặng Dịch Trai ngôn hành lục - Đặng Huy Trứ) [11]

Ngôn ngữ chung và lời nói cá nhân [16] Luyện tập phân tích đề,lập dàn ý cho bài văn nghị luận xã hội [18]


Tuần 2 Lẽ ghét thương (Trích Truyện Lục Vân Tiên - Nguyễn Đình Chiểu) [21] Đọc thêm: Chạy giặc (Nguyễn Đình Chiểu) [25] Luyện tập về ngôn ngữ chung và lời nói cá nhân [26] Bài viết số 1 (Nghị luận xã hội) [28]


Tuần 3 Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (Nguyễn Đình Chiểu) [29] Nguyễn Đình Chiểu [35] Luyện tập về hiện tượng tách từ [42]


Tuần 4 Tự tình (bài II - Hồ Xuân Hương) [43] Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Sa hành đoản ca - Cao Bá Quát) [45] Trả bài viết số 1 [48] Bài viết số 2 (Nghị luận xã hội - Bài làm ở nhà) [49]


Tuần 5 Câu cá mùa thu (Thu điếu - Nguyễn Khuyến) [51] Tiến sĩ giấy (Nguyễn Khuyến) [52] Đọc thêm: Khóc Dương Khuê (Nguyễn Khuyến) [55] Luyện tập về trường từ vựng và từ trái nghĩa [57]


Tuần 6 Nguyễn Khuyến [59] Thương vợ (Trần Tế Xương) [66]

Vịnh khoa thi Hương (Trần Tế Xương) [68] Thao tác lập luận phân tích [70] Luyện tập về thao tác lập luận phân tích (Về xã hội) [74]


Tuần 7 Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Công Trứ) [76] Đọc thêm: Bài ca phong cảnh Hương Sơn (Hương Sơn phong cảnh ca - Chu Mạnh Trinh) [80] Luyện tập thao tác lập luận phân tích (Về tác phẩm thơ) [82] Trả bài viết số 2 [84]


Tuần 8

Chiếu cầu hiền (Cầu hiền chiếu - Ngô Thì Nhậm) [85] Đọc thêm: + Xin lập khoa luật (Trích Tế cấp bát điếu - Nguyễn Trường Tộ) [89]

+ Đổng Mẫu (Trích Sơn Hậu) [93] Ôn tập văn học trung đại Việt Nam [102] Ngữ Cảnh [106]


Tuần 9 Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng tám 1945 [109] Bài viết số 3 (Nghị luận văn học) [119]


Tuần 10 Hai đứa trẻ (Thạch Lam) [121] Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng (Trích - Hồ Biểu Chánh) [131] Ngữ cảnh (Tiếp theo) [137] Luyện tập thao tác lập luận phân tích (Về tác phẩm văn xuôi) [140]


Tuần 11 Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân) [142] Đọc thêm: "Vi hành" (Nguyễn Ái Quốc) [150] Thao tác lập luận so sánh [155] Luyện tập về thao tác lập luận so sánh [157]


Tuần 12 Hạnh phúc của một tang gia (Trích Số đỏ - Vũ Trọng Phụng) [159] Đọc thêm: Nghệ thuật băm thịt gà (Trích Việc làng - Ngô Tất Tố) [167] Phong cách ngôn ngữ báo chí [173] Trả bài viết số 3 [177]


Tuần 13 Chí Phèo (Nam Cao) [178]

Đọc thêm: Tinh thần thể dục (Nguyễn Công Hoan) [190] Đọc tiểu thuyết và truyện ngắn [196] Luyện tập kết hợp các thao tác lập luận [200]


Tuần 14

Đời thừa (Nam Cao) [202] Nam Cao [209] Luyện tập về phong cách ngôn ngữ báo chí [215]


Tuần 15 Vĩnh Biệt Cửu Trùng Đài (Trích Vũ Như Tô - Nguyễn Huy Tưởng) [216] Luyện tập về tách câu [228] Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn [230]


Tuần 16 Tình yêu và thù hận (Trích Rô-mê-ô và Giu-li-ét - Sếch-xpia) [233] Đọc kịch bản văn học [238] Ôn tập về Làm văn [243]


Tuần 17 Ôn tập về văn học (Học kì I) [244] Bài viết số 4 (Kiểm tra tổng hpwj cuối học kì I) [247] Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn [253]


Tuần 18 Luyện tập về từ Hán Việt [255] Bản tin [257] Luyện tập viết bản tin [259] Trả bài viết số 4 [260]