top of page
Tìm kiếm

 

MỤC LỤC

Tuần 19

Lưu biệt khi xuất dương (Xuất dương lưu biệt - Phan Bội Châu) [3]

Hầu trời (Tản Đà) [6]

Thao tác lập luận bác bỏ [13]


Tuần 20

Đọc thơ [18] Nghĩa của câu [20] Bài viết số 5 (Nghị luận văn học) [25]


Tuần 21 Vội vàng (Xuận Diệu) [27] Đọc thêm:

+ Đây mùa thu tới (Xuân Diệu) [30]

+ Thơ duyện (Xuân Diệu) [32] Xuân Diệu [34] Luyện tập về thao tác lập luận bác bỏ [41]


Tuần 22 Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử) [45] Tràng giang (Huy Cận) [48] Luyện tập về nghĩa của câu [50]


Tuần 23 Tương tư (Nguyễn Bính) [54] Đọc thêm:

+ Tống biệt hành (Thâm Tâm) [57]

+ Chiều xuân (Anh Thơ) [60] Luyện tập phân tích đề, lập dàn ý cho bài nghị luận văn học [62] Trả bài viết số 5 [64] Bài viết số 6 (Nghị luận văn học - Bài làm ở nhà) [65]


Tuần 24 Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh [66]

Chiều tối (Mộ - Hồ Chí Minh) [74] Lai Tân (Hồ Chí Minh) [76] Đọc thêm: Giải đi sớm (Tảo giải - Hồ Chí Minh) [78] Luyện tập về thay đổi trật tự các phần của cụm từ và các thành phần của câu [81] Kiểm tra văn học [82]


Tuần 25 Từ ấy (Tố Hữu) [86] Đọc thêm: Nhớ đồng (Tố Hữu) [89] Luyện tập về câu nghi vấn tu từ [91] Thao tác lập luạn bình luận [93]


Tuần 26 Về luận lí xã hội ở nước ta (Trích Đạo đức và luận lí Đông Tây - Phan Châu Trinh) [98] Một thời đại trong thi a (Trích - Hoài Thanh) [103] Trả bài viết số 6 [109]


Tuần 27 Đọc văn nghị luận [110] Đọc thêm: Tiếng mẹ đẻ - nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức (Nguyễn An Ninh) [115] Phong cách ngôn ngữ chính luận [118] Trả bài kiểm tra văn học [121]


Tuần 28 Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác (Ăng-ghen) [122] Tóm tắt văn bản nghị luận [126] Bài viết số 7 (Nghị luận xã hội) [130]


Tuần 29 Đám tang lão Gô-ri-ô (Trích Lão Gô-ri-ô - Ban-dắc) [131] Luyện tập về phong cách ngôn ngữ chính luận [137] Luyện tập về thao tác lập luận bình luận [139]


Tuần 30 Người cầm quyền khôi phục uy quyền (Trích Những người khốn khổ - Huy-gô) [141] Luyện tập tóm tắt văn bảng nghị luận [149]

Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận [154]


Tuần 31 Người trong bao (Sê-khốp) [156] Luyện nói: thảo luận, tranh luận [162] Trả bài viết số 7 [163]


Tuần 32 Tôi yêu em (Pu-skin) [165] Đọc thêm: Bài thơ số 28 (Ta-go) [167] Ôn tập về Làm văn (Học kì II) [170] Tiểu sử tóm tắt [171]


Tuần 33 Ôn tập về Văn học (Học kì II) [174] Đặc điểm loại hình của tiếng Việt [176] Bài viết số 8 (Kiểm tra tổng hợp cuối năm) [181]


Tuần 34 Tổng kết phương pháp đọc - hiểu văn bản văn học [183]

Đặc điểm loại hình của tiếng Việt (Tiếp theo) [185] Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt [189]


Tuần 35

Tổng kết phần văn học Việt Nam [190] Tổng kết về Làm văn [201] Trả bài viết số 8 [204]

 

12 lượt xem0 bình luận

THƯ VIỆN ONLINE

Bạn đang trong THƯ VIỆN ONLINE

Phí sử dụng trong 24 giờ tất cả các dữ liệu là 1.000 đ. 

tv.PNG

O Sách học thuật

O Sách kinh tế

O Sách chứng khoán, đầu tư

O Sách IT, kỹ thuật, công nghệ.

ĐĂNG NHẬP ĐỂ SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NÀY

Man opening cardboard parcel
Ten Writer

Heading 1

Time left:

0 giờ.

Money.png
bottom of page