top of page
Tìm kiếm

 

MỤC LỤC

Tuần 19

Lưu biệt khi xuất dương (Xuất dương lưu biệt) [3]

Nghĩa của câu [6] Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học [10]


Tuần 20 Hầu trời [12] Nghĩa của câu (tiếp theo) [18]


Tuần 21 Vội vàng [21] Thao tác lập luận bác bỏ [24]


Tuần 22 Tràng giang [28] Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ [31] Trả bài làm văn số 5 [33] Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội (bài làm ở nhà) [35]


Tuần 23 Đây thôn Vĩ Dạ [38] Chiều tối (Mộ) [41]


Tuần 24 Từ ấy [43] Đọc thêm: Lai tân [45] Đọc thêm: Nhớ đồng [46] Đọc thêm: Tương tư [49] Đọc thêm: Chiều xuân [51] Tiểu sử tóm tắt [53]


Tuần 25 Đặc điểm loại hình của tiếng Việt [56] Trả bài làm văn số 6 [58]


Tuần 26 Tôi yêu em [59] Đọc thêm: Bài thơ số 28 (trong tập Người làm vườn) [61]

Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt [63]


Tuần 27 Người trong bao [65] Thao tác lập luận bình luận [71]


Tuần 28 Người cầm quyền khôi phục uy quyền (trích Những người khốn khổ) [75] Luyện tập thao tác lập luận bình luận [81]


Tuần 29 Về luận lí xã hội ở nước ta (trích Đạo đức và luân lí Đông Tây) [84] Đọc thêm: Tiếng mẹ đẻ - nguồn giải phóng của dân tộc bị áp bức [89]


Tuần 30 Ba cống hiến vĩ đại cuat Các Mác [92] Phong cách ngôn ngữ chính luận [96]


Tuần 31 Một thời đại trong thi ca (trích) [100] Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo) [105]


Tuần 32 Một số thể loại văn học: kịch, nghị luận [109] Luyện tập vận dụng dụng kết hợp các thao tác lập luận [112]


Tuần 33 Ôn tập phần Văn học [115] Tóm tắt văn bản nghị luận [117]


Tuần 34 Ôn tập phần tiếng VIệt [120] Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận [122] Ôn tập phần làm văn [124]


Tuần 35 Kiểm tra tổng hợp cuối năm [125] Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm [128]

Bảng tra cứu từ Hán Việt [129]

 

6 lượt xem0 bình luận

THƯ VIỆN ONLINE

Bạn đang trong THƯ VIỆN ONLINE

Phí sử dụng trong 24 giờ tất cả các dữ liệu là 1.000 đ. 

tv.PNG

O Sách học thuật

O Sách kinh tế

O Sách chứng khoán, đầu tư

O Sách IT, kỹ thuật, công nghệ.

ĐĂNG NHẬP ĐỂ SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NÀY

Man opening cardboard parcel
Ten Writer

Heading 1

Time left:

0 giờ.

Money.png
bottom of page