top of page
Tìm kiếm

 

MỤC LỤC


PHẦN MỘT. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG


🍂1. Các cáp tổ chức của thế giới sống [6]

🍂2. Các giới sinh vật [10]


PHẦN HAI. SINH HỌC TẾ BÀO


Chương I. Thành phần hóa học của tế bào

🍂3. Các nguyên tố hóa học và nước [15] 🍂4. Cacbohidrat và lipit [19] 🍂5. Protein [23] 🍂6. Axit nucleic [26]


Chương II. Cấu trúc của tế bào

🍂7. Tế bào nhân sơ [31] 🍂8. Tế bào nhân thực [36] 🍂9. Tế bào nhân thực (tiếp theo) [40] 🍂10. Tế bào nhân thực (tiếp theo) [43] 🍂11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất [47] 🍂12. Thực hành: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh [51]


Chương III. Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào

🍂13. Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất [53] 🍂14. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất [57] 🍂15. Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim [60] 🍂16. Hô hấp tế bào [63] 🍂17. Quang hợp [67]


Chương IV. Phân bào

🍂18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân [71] 🍂19. Giảm phân [76] 🍂20. Thực hành: Quan sát các kì của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành [81] 🍂21. Ôn tập phần sinh học tế bào [82]


PHẦN BA. SINH HOCJVI SINH VẬT


Chương I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật


🍂22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật [88] 🍂23. Quá trìn tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật [91] 🍂24. Thực hành: Lên men etilic và lactic [95]


Chương II. Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật

🍂25. Sinh trưởng của vi sinh vật [99] 🍂26. Sinh sản của vi sinh vật [102] 🍂27. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật [105] 🍂28. Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật [110]


Chương III. Virut và bệnh truyền nhiễm

🍂29. Cấu trúc các loại virut [114] 🍂30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ [119] 🍂31. Virut gây bệnh. Ứng dụng của virut trong thực tiễn [121] 🍂32. Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch [125] 🍂33. Ôn tập phần sinh học vi sinh vật [129]

 

4 lượt xem0 bình luận

THƯ VIỆN ONLINE

Bạn đang trong THƯ VIỆN ONLINE

Phí sử dụng trong 24 giờ tất cả các dữ liệu là 1.000 đ. 

tv.PNG

O Sách học thuật

O Sách kinh tế

O Sách chứng khoán, đầu tư

O Sách IT, kỹ thuật, công nghệ.

ĐĂNG NHẬP ĐỂ SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NÀY

Man opening cardboard parcel
Ten Writer

Heading 1

Time left:

0 giờ.

Money.png
bottom of page