top of page
Tìm kiếm

 

MỤC LỤC


Phần 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG


🍒1. Các cấp tổ chức của thế giới sống [6]

🍒2. Giới thiệu các giới sinh vật [10] 🍒3. Giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh và giới Nấm [13] 🍒4. Giới thực vật [16] 🍒5. Giới động vật [19] 🍒6. Thực hành: Đa dạng thế giới sinh vật [21]


Phần 2. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO


Chương I. Sinh học tế bào


🍒7. Các nguyên tố hóa học và nước của tế bào [24] 🍒8. Cacbohidrat (saccarit) và lipit [28] 🍒9. Protein [33] 🍒10. Axit nucleic [36] 🍒11. Axit nucleic (tiếp theo) [39] 🍒12. Thực hành: Thí nghiệm nhận biết một số thành phần hóa học của tế bào [41]


Chương II. Cấu trúc của tế bào

🍒13. Tế bào nhân sơ [45] 🍒14. Tế bào nhân thực [49] 🍒15. Tế bào nhân thực (tiếp theo) [54] 🍒16. Tế bào nhân thực (tiếp theo) [57] 🍒17. Tế bào nhân thực (tiếp theo) [60] 🍒18. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất [63] 🍒19. Thực hành: Quan sát tế bào dưới kính hiển vi. Thí nghiệm co và phản ứng co nguyên sinh [67] 🍒20. Thực hành: Thí nghiệm sự thẩm thấu và tính thấm của tế bào [69]


Chương III. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO


🍒21. Chuyển hóa năng lượng [71] 🍒22. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất [74] 🍒23. Hô hấp tế bào [78] 🍒24. Hô hấp tế bào (tiếp theo) [81] 🍒25. Hóa tổng hợp và quang tổng hợp [83] 🍒26. Hóa tổng hợp và quang tổng hợp (tiếp theo) [86] 🍒27. Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim [89]


Chương IV. PHÂN BÀO

🍒28. Chu kì tế bào và các hình thức phân bào [91] 🍒29. Phân bào [95] 🍒30. Giảm phân [100] 🍒31. Thực hành: Quan sát các kì nguyên phân qua tiêu bản tạm thời hay cố định [105] 🍒32. Ôn tập phần một và phần hai [107]


Phần 3. SINH HỌC VI SINH VẬT


Chương I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

🍒33. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật [112] 🍒34. Quá trình tổng các chất ở vi sinh vật và ứng dụng [116] 🍒35. Quá trình phân giải các chất ở vi sinh vật và ứng dụng [120] 🍒36. Thực hành: Lên men êtilic [123] 🍒37. Thực hành: Lên men lactic [125]


Chương II. SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

🍒38. Sinh trưởng của vi sinh vật [127] 🍒39. Sinh sản của vi sinh vật [131] 🍒40. Ảnh hưởng của các yếu tố hóa học đến sinh trưởng của vi sinh vật [134]

🍒41. Ảnh hưởng của các yếu tố vật lý đến sinh trưởng của vi sinh vật [137] 🍒42. Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật [141]


Chương III. Virut và bệnh truyền nhiễm

🍒43. Cấu trúc các lọi vi rút [143] 🍒44. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ [148] 🍒45. Virut gây bệnh, ứng dụng của virut [152] 🍒46. Khái niệm về bệnh truyền nhiễm và miễn dịch [155] 🍒47. Thực hành: Tìm hiểu một số bệnh truyền nhiễm phổ biến ở địa phương [158] 🍒48. Ôn tập phần ba [160]

 

6 lượt xem0 bình luận

THƯ VIỆN ONLINE

Bạn đang trong THƯ VIỆN ONLINE

Phí sử dụng trong 24 giờ tất cả các dữ liệu là 1.000 đ. 

tv.PNG

O Sách học thuật

O Sách kinh tế

O Sách chứng khoán, đầu tư

O Sách IT, kỹ thuật, công nghệ.

ĐĂNG NHẬP ĐỂ SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NÀY

Man opening cardboard parcel
Ten Writer

Heading 1

Time left:

0 giờ.

Money.png
bottom of page