top of page
Tìm kiếm

 

MỤC LỤC

Chương I

MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC


1. Tin học là một nghành khoa học [4]

2. Thông tin và dữ liệu [7] Bài đọc thêm 1: Biểu diễn hình ảnh và âm thanh [14] Bài tập và thực hành 1: Làm quen với thông tin và mã hóa thông tin [16] Bài đọc thêm 2: Biểu diễn số trong các hệ đếm khác nhau [17] 3. Giới thiệu về máy tính [19] Bài tập và thực hành 2: Làm quen với máy tính [27] Bài đọc thêm 3: Lịch sử phát triển của kĩ thuật tính toán [29] 4. Bài toán và thuật toán [32] 5. Ngôn ngữ lập trình [45] 6. Giải bài toán trên máy tính [47] 7. Phần mềm máy tính [51] 8. Những ứng dụng của tin học [53] 9. Tin học và xã hội [58]


Chương II

HỆ ĐIỀU HÀNH

10. Khái niệm về hệ điều hành [62] 11. Tệp và quản lí tệp [64] 12. Giao tiếp với hệ điều hành [68] Bài tập và thực hành 3: Làm quen với hệ điều hành [72] Bài tập và thực hành 4: Giao tiếp với hệ điều hành Windows [75] Bài tập và thực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục [79] 13. Một số hệ điều hành thông dụng [85] Bài đọc thêm 4: Lịch sử phát triển hệ điều hành [88]


Chương III

SOẠN THẢO VĂN BẢN

14. Khái niệm về soạn thảo văn bản [92]

15. Làm quen với Microsoft Word [99] 16. Định dạng văn bản [108] 17. Một số chức năng khác [114] 18. Các công cụ trợ giúp soạn thảo [119] Bài tập và thực hành 8: Sử dụng một số công cụ trợ giúp soạn thảo [122] 19. Tạo và làm việc với bảng [124] Bài tập và thực hành 9: Bài tập và thực hành tổng hợp [127] Bài đọc thêm 5: Chèn kí hiệu và hình ảnh [129]


Chương IV

MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

20. Mạng máy tính [134] 21. Mạng thông tin toàn cầu Internet [141] 22. Một số dịch vụ cơ bản của internet [145] Bài tập và thực hành 10: Sử dụng trình duyệt internet explorer [152]

Bài tập và thực hành 11: Thư điện tử và máy tìm kiếm thông tin [155]

Bài đọc thêm 6: Thiết kế trang web đơn giản [162] Bài đọc thêm 7: Sự hình thành và phát triển internet [164]

 


11 lượt xem0 bình luận

THƯ VIỆN ONLINE

Bạn đang trong THƯ VIỆN ONLINE

Phí sử dụng trong 24 giờ tất cả các dữ liệu là 1.000 đ. 

tv.PNG

O Sách học thuật

O Sách kinh tế

O Sách chứng khoán, đầu tư

O Sách IT, kỹ thuật, công nghệ.

ĐĂNG NHẬP ĐỂ SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NÀY

Man opening cardboard parcel
Ten Writer

Heading 1

Time left:

0 giờ.

Money.png
bottom of page