top of page
Tìm kiếm

 

MỤC LỤC


Chương 1:

ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ.

GIẢI TOÁN LIÊN QUAN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH.

Trang_________


Chương 2:

SỐ THẬP PHÂN.

CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN.


I - SỐ THẬP PHÂNII - CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

  • Phép cộng

  • Phép trừ

  • Phép nhân

  • Phép chia


Chương 3:

HÌNH HỌCChương 4:

SỐ ĐO THỜI GIAN.

TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU


I - SỐ ĐO THỜI GIANII - VẬN TỐC, QUÃNG ĐƯỜNG, THỜI GIANChương 5:

ÔN TẬP


I - ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN, PHÂN SỐ, SỐ THẬP PHÂN, SỐ ĐO ĐẠI LƯỢNGII - ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN, PHÂN SỐ, SỐ THẬP PHÂNIII - ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌCIV - ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN