top of page
Tìm kiếm

 

MỤC LỤC


Tuần 1

🍀 Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX [3]

🍀 Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí [20]

Tuần 2

🍀 Tuyên ngôn Độc lập [23] 🍀 Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt [30]

🍀 Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội [35]

Tuần 3 🍀 Tuyên ngôn Độc lập (tiếp theo) [38] 🍀 Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo) [43]

Tuần 4 🍀 Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc [47] 🍀 Đọc thêm: Mấy ý nghĩ về thơ (trích) [55] 🍀 Đọc thêm: Đô-xtôi-ép-xki (trích) [61] 🍀 Nghị luận về một hiện tượng đời sống [66]

Tuần 5 🍀 Phong cách ngôn ngữ khoa học [71] 🍀 Trả bài làm văn số 1 [77] 🍀 Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội (bài làm ở nhà) [78]

Tuần 6 🍀 Thông điệp nhân ngày Thế Giới giải phóng chống ADS, 1-12-2003 [80] 🍀 Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học [84]

Tuần 7 🍀 Tây tiến [87] 🍀 Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học [91]

Tuần 8 🍀 Việt Bắc (trích) [94] 🍀 Luật thơ [101] 🍀 Trả bài văn số 2 [108]

Tuần 9 🍀 Việt Bắc (trích - tiếp theo) [109] 🍀 Phát biểu theo chủ đề [115]

Tuần 10 🍀 Đất Nước (trích trường sa Mặt đường khát vọng) [117] 🍀 Đọc thêm: Đất Nước [124] 🍀 Luật thơ (tiếp theo) [127]

Tuần 11 🍀 Thực hành một số phép tu từ ngữ âm [129] 🍀 Viết bài làm văn số 3: Nghị luật văn học [132]

Tuần 12 🍀 Đọc thêm: Dọn về làng [139] 🍀 Đọc thêm: Tiếng hát con tàu [142] 🍀 Đọc thêm: Đò Lèn [147] 🍀 Thực hành một số phép tu từ cú pháp [150]

Tuần 13 🍀 Sóng [154] 🍀 Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luật [158]

Tuần 14 🍀 Đàn ghi ta của Lor-ca [163] 🍀 Đọc thêm: Bác ơi ! [167] 🍀 Đọc thêm: Tự do (trích) [170] 🍀 Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận [174]

Tuần 15

🍀 Quá trình văn học và phong cách văn học [178] 🍀 Trả bài làm văn số 3 [184]

Tuần 16 🍀 Người lái đò Sông Đà [185] 🍀 Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận [194]

Tuần 17 🍀 Ai đã đặt tên cho dòng sông (trích) [197] 🍀 Đọc thêm: Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (trích Những năm tháng không thể nào quên) [204] 🍀 Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận [211]

Tuần 18 🍀 Ôn tập phần Văn học [213] 🍀 Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I [216]

 

10 lượt xem0 bình luận

THƯ VIỆN ONLINE

Bạn đang trong THƯ VIỆN ONLINE

Phí sử dụng trong 24 giờ tất cả các dữ liệu là 1.000 đ. 

tv.PNG

O Sách học thuật

O Sách kinh tế

O Sách chứng khoán, đầu tư

O Sách IT, kỹ thuật, công nghệ.

ĐĂNG NHẬP ĐỂ SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NÀY

Man opening cardboard parcel
Ten Writer

Heading 1

Time left:

0 giờ.

Money.png
bottom of page