top of page
Tìm kiếm

 

MỤC LỤC

Tuần 1

Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám 1945 đến thế kỉ XX [3]

Nghị luận xã hội và nghị luận văn học [21]

Tuần 2 Tuyên ngôn đọc lập (Hồ Chí Minh) [25] Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh [31] Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt [37] Bài viết số 1 (Nghị luận xã hội - Bài làm ở nhà) [41]

Tuần 3 Nguyễn Đình chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc (Phạm Văn Đồng) [42] Đọc thêm:

+ Mấy ý nghĩ về thơ (Trích - Nguyễn Đình Thi) [49]

+ Thương tiết nhà văn Nguyễn Hồng (Nguyễn Đặng Mạnh) [55]

+ Đô-xtooi-epsxki (Trích- Xvai-gơ) [60] Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận [64]

Tuần 4 Tây Tiến (Quang Dũng) [67] Đọc thêm:

+ Bên kia sông Đuống (Trích - Hoàng Cầm) [71]

+ Dọn về làng (Nông Quốc Chấn) [76] Luyện tập về giũ gìn trong sáng của tiếng Việt [79] Trả bài viết số 1 [81]

Tuần 5 Việt Bắc (Trích - Tố Hữu) [82] Đọc thêm: Bác ơi ! (Tố Hưu) [89] Tố Hữu [93] Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ [101]

Tuần 6 Tiếng hát con tàu (Chế Lan Viên) [104] Đọc thêm: Đất Nước (Nguyễn Đình Thi) [109] Bài viết số 2: (Nghị luận văn học) [113]

Tuần 7 Đất Nước (Trích trường ca Mặt đường khát vọng - Nguyễn Khoa Điềm) [114]

Sóng (Xuân Quỳnh) [121] Đọc thêm: Đò Lèn (Nguyễn Duy) [126] Luật thơ [128]

Tuần 8

Đàn ghi ta của Lor-ca (Thanh Thảo) [131] Đọc thêm: Tự do (Trích - P.Ê-luy-a) [134]

Luyện tập về luật thơ [137] Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học [141]

Tuần 9 Con đường trở thành "kẻ sĩ hiện đại" (Trích bàn về đạo Nho - Nguyễn Khắc Viện) [143] Các kiểu kết cấu của bài văn nghị luận [147] Trả bài viết số 2 [150]

Tuần 10 Người lái đò Sông Đà (Trích- NGuyễn Tuân) [151] Luyện tập về cách dùng biện pháp tu từ ẩn dụ [160] Luyện tập về vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận [161]

Tuần 11 Nguyễn Tuân [164] Phong cách văn học [170] Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí [175]

Tuần 12 Ai đã đặc tên cho dòng sông ? (Trích - Hoàng Phủ Ngọc Tường) [177] Đọc thêm: Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (Trích Những năm tháng không thể nào quên - Võ Nguyên Giáp) [186] Bài viết số 3 (Nghị luận văn học) [192]

Tuần 13 Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (Trích Đến hiện đại từ truyền thống - Trần Đình Hượu) [193] Phong cách ngôn ngữ khoa học [197] Nghị luận về một hiện tượng đời sống [201]

Tuần 14 Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Trích - Lư Quang Vũ) [203] Thông điệp nhân ngày thế giới chống AIDS, 1-12-2003 (Cô-phi An-nan) [216] Luyện tập nghị luận về một vấn đề xã hội trong tác phẩm văn học [219]

Tuần 15 Tư duy hệ thống - nguồn sức sống mới của đổi mới tư duy (Trích Một góc nhìn của tri thức - Phan Đình Diệu) [222] Luyện tập về phong cách ngôn ngữ khoa học [228] Trả bài viết số 3 [229]

Tuần 16 Quá trình văn học [231] Luyện tập về cách tránh hiện tượng trùng nghĩa [235] Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận [237]

Tuần 17 Ôn tập về Văn học (Học kì I) [241] Phát biểu theo chủ đề và phát biểu tự do [243] Luyện tập Phát biểu theo chủ đề và phát biểu tự do [245]

Tuần 18 Ôn tập về Tiếng Việt (Học kì I) [246] Ôn tập về Làm Văn (Học kì I) [247] Bài viết số 4 (Kiểm tra tổng hợp cuối Học kì I) [248]

 7 lượt xem0 bình luận

THƯ VIỆN ONLINE

Bạn đang trong THƯ VIỆN ONLINE

Phí sử dụng trong 24 giờ tất cả các dữ liệu là 1.000 đ. 

tv.PNG

O Sách học thuật

O Sách kinh tế

O Sách chứng khoán, đầu tư

O Sách IT, kỹ thuật, công nghệ.

ĐĂNG NHẬP ĐỂ SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NÀY

Man opening cardboard parcel
Ten Writer

Heading 1

Time left:

0 giờ.