top of page
Tìm kiếm

 

MỤC LỤC

Tuần 19

Vợ chồng A Phủ (Trích - Tô Hoài) [3]

Luyện tập về nhân vật giao tiếp [17] Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi [19]

Tuần 20 Vợ nhặt (Kim Lân) [22] Luyện tập về nhân vật giao tiếp (tiếp theo) [33] Lựa chọn và nêu luận điểm [36]

Tuần 21 Những đứa con trong gia đình (Trích - Nguyễn Thi) [39] Bài viết sô 5 (Nghị luận văn học) [48]

Tuần 22 Rừng xà nu (Nguyễn tRung Thành) [50] Đọc thêm: Đất (Anh Đức) [64] Luyện tập về cách sữa chữa văn bản [69]

Tuần 23 Một người Hà Nội (Nguyễn Khải) [72] Luyện tập về cách dùng một số quan hệ từ [84] Sử dụng luận cứ [85]

Tuần 24 Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu) [89] Đọc thêm: Mùa lá rụng trong vườn (Trích - Ma Văn Kháng) [100] Trả bài viết số 5 [107] Bài viết số 6 (Nghị luận xã hội - Bài làm ở nhà) [108]

Tuần 25 Đọc thêm: Bắt sấu rừng U Minh Hạ (Sơn Nam) [110] Kiểm tra văn học [116] Mở bài [119]

Tuần 26 Giá trị của văn học [122] Luyện tập về cách tránh lối diễn đạt có nhiều khả năng hiểu khác nhau [124] Thân bài [126]

Tuần 27

Số phận con người (Trích - Sô-lô-khốp) [132] Kết bài [139] Trả bài viết số 6 [142]

Tuần 28 Ông già và biển cả (Trích - Hê-minh-uê) [143] Bài viết số 7 (Nghị luận xã hội) [153]

Tuần 29 Trả bài kiểm tra văn học [155] Thuốc (Lỗ Tấn) [156] Diễn đật trong văn nghị luận [167]

Tuần 30 Tiếp nhận văn học [173] Luyện tập về cách tránh một số lỗi logic [176] Hình thức trình bày bài văn [178]

Tuần 31 Tổng kết phương pháp đọc - hiểu văn bản văn học [180] Trả bài viết số 7 [183] Xây dựng đề cương diễn thuyết [184]

Tuần 32 Phong cách ngôn ngữ hành chính [186] Luyện tập về phong cách ngôn ngữ hành chính [190] Văn bản tổng kết [191] Luyện viết văn bản tổng kết [193]

Tuần 33 Tổng kết phần Văn học [194] Tổng kết phần Làm văn [205]

Tuần 34 Ôn tập về Văn học (Học kì II) [210] Tổng kết phần Tiếng việt [211]

Ôn tập về Làm văn (Học kì II) [214]

Tuần 35 Ôn tập về Tiếng Việt (Học kì II) [216] Bài viết số 8 (Kiểm tra tổng hợp cuối năm) [220]

 

10 lượt xem0 bình luận

THƯ VIỆN ONLINE

Bạn đang trong THƯ VIỆN ONLINE

Phí sử dụng trong 24 giờ tất cả các dữ liệu là 1.000 đ. 

tv.PNG

O Sách học thuật

O Sách kinh tế

O Sách chứng khoán, đầu tư

O Sách IT, kỹ thuật, công nghệ.

ĐĂNG NHẬP ĐỂ SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NÀY

Man opening cardboard parcel
Ten Writer

Heading 1

Time left:

0 giờ.

Money.png
bottom of page