top of page
Tìm kiếm

 

MỤC LỤC

Tuần 19

🍅 Vợ chồng A phủ (trích) [3]

🍅 Viết bài luận văn số 5: Nghị luận văn học [16]

Tuần 20 🍅 Nhân vật giao tiếp [18]

Tuần 21 🍅 Vợ nhặt [23] 🍅 Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi [34]

Tuần 22 🍅 Rừng xà nu [37] 🍅 Đọc thêm: Bắt đầu rừng U Minh Hạ [50]

Tuần 23 🍅 Những đứa con trong gia đình [56] 🍅 Trả bài làm văn số 5 [65] 🍅 Viết bài làm văn số 6: Nghị luận văn học (bài làm ở nhà) [67]

Tuần 24 🍅 Chiếc thuyền goài xa [69] 🍅 Thực hành về hàm ý [79]

Tuần 25 🍅 Mùa lá rụng trong vườn (trích) [82] 🍅 Đọc thêm: Một người Hà Nội [89] 🍅 Thực hành về hàm ý (tiếp theo) [99]

Tuần 26 🍅 Thuốc [101] 🍅 Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong bài văn nghị luận [112]

Tuần 27 🍅 Số phận con người (trích) [118] 🍅 Trả bài làm văn số 6 [125]

Tuần 28 🍅 Ông già và biển cả (trích) [126] 🍅 Diễn đạt trong văn nghị luận [136]

Tuần 29 🍅 Hồn trương Ba, da hàng thịt (trích) [142] 🍅 Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo) [155]

Tuần 30 🍅 Nhìn về vốn văn hóa dân tộc [159] 🍅 Phát biểu tự do [163] Tuần 31 🍅 Phong cách ngôn ngữ hành chính [167] 🍅 Văn bảng tổng kết [173]

Tuần 32

🍅 Tổng kết phần Tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ [178] 🍅 Ôn tập phần Làm văn [182]

Tuần 33 🍅 Giá trị văn học và tiếp nhận văn học [184] 🍅 Tổng kết phần Tiếng Việt: lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ [192]

Tuần 34 🍅 Ôn tập phần Văn học [196] 🍅 Kiểm tra tổng hợp cuối năm [198]

🍅 Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm [204]

Bảng tra cứu Hán Việt [206]

 

3 lượt xem0 bình luận

THƯ VIỆN ONLINE

Bạn đang trong THƯ VIỆN ONLINE

Phí sử dụng trong 24 giờ tất cả các dữ liệu là 1.000 đ. 

tv.PNG

O Sách học thuật

O Sách kinh tế

O Sách chứng khoán, đầu tư

O Sách IT, kỹ thuật, công nghệ.

ĐĂNG NHẬP ĐỂ SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NÀY

Man opening cardboard parcel
Ten Writer

Heading 1

Time left:

0 giờ.

Money.png
bottom of page