top of page
Tìm kiếm

 

MỤC LỤC


PHẦN MỘT - ĐIỆN HỌC. ĐIỆN TỪ HỌC


Chương I. Điện tích - Điện trường


💢1. Điện tích. Định luật Cu-lông [6]

💢2. Thuyết electron. Định luật bảo toàn điện tích [10] 💢3. Điện trường [13] 💢4. Công của lực điện. Hiệu điện thế [19] 💢5. Bài tập về lực Cu-lông và điện trường [25] 💢6. Vật dẫn và điện môi trong điện trường [28] 💢7. Tụ điện [32] 💢8. Năng lượng điện trường [38] 💢9. Bài tập về tụ điện [41]

Bài đọc thêm. Máy sao chụp quang học (photocopy) [44]

Tóm tắt chương I [45]


Chương II. Dòng điện không đổi

💢10. Dòng điện không đổi. Nguồn điện [48] 💢11. Pin và acquy [53] 💢12. Điện năng và công suất điện. Định luật Jun-len-xơ [57] 💢13. Định luật Om đối với toàn mạch [64] 💢14. Định luật Om đối với các loại mạch điện [68] 💢15. Bài tập về định luật Om và công suất điện [75]

Bài đọc thêm: Điện tâm đồ [79] 💢16. Thực hành: Đo suất điện động và điện trở của nguồn điện [81]

Tóm tắt chương II [85]


Chương III. Dòng điện trong các môi trường

💢17. Dòng điện trong kim loại [88] 💢18. Hiện tượng nhiệt điện [91] 💢19. Dòng điện trong chất điện phân. Định luật Fa-ra-đây [95] 💢20. Bài tập về dòng điện trong kim loại và chất điện phân [101] 💢21. Dòng điện trong chân không [102] 💢22. Dòng điện trong chất khí [106] 💢23. Dòng điện trong chất bán dẫn [114] 💢24. Linh kiện bán dẫn [121] 💢25. Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉn lưu của diot bán dẫn và đặc tính khuyết đại của tranzito [127]

Tóm tắt chương III [133]


Chương IV. Từ trường

💢26. Từ trường [136] 💢27. Phương và chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện [141] 💢28. Cảm ứng từ. Định luật Am-pe [144]

💢29. Từ trường của một số dòng điện có dạng đơn giản [148] 💢30. Bài tập về từ trường [152] 💢31. Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song. Định nghĩa đơn vị ampe [155] 💢32. Lực Lo-ren-xơ [158] 💢33. Khung dây có dòng điện đặt trong từ trường [162] 💢34. Sự từ hóa các chất. Sắt từ [166] 💢35. Từ trường trái đất [170] 💢36. Bài tập về lực từ [174]

Bài đọc thêm: Từ trường và máy gia tốc [177] 💢37. Thực hành: Xác định thành phần nằm ngang của từ trường trái đất [179]

Tóm tắt chương IV [182]


Chương V. Cảm ứng điện từ

💢38. Hiện tượng cảm ứng điện từ. Suất điện động cảm ứng [184] 💢39. Suất điện động cảm ứng trong một đoạn dây dẫn chuyển động [190] 💢40. Dòng điện Fu-cô [194] 💢41. Hiện tượng tự cảm [197] 💢42. Năng lượng từ trường [200] 💢43. Bài tập về cảm ứng điện từ [202]

Bài đọc thêm: Một số mốc thời gian đáng lưu ý trong lĩnh vực điện tử [207]

Tóm tắt chương V [210]PHẦN HAI - QUANG HÌNH HỌC


Chương VI. Khúc xạ ánh sáng

💢44. Khúc xạ ánh sáng [214] 💢45. Phản xạ toàn phần [219]

💢46. Bài tập về khúc xạ ánh sáng và phản xạ toàn phần [223]

Bài đọc thêm: Hiện tưởng ảo ảnh [226]

Tóm tắt chương VI [228]


Chương VII. Mắt. Các dụng cụ quang

💢47. Lăng kính [230] 💢48. Thấu kính mỏng [235] 💢49. Bài tập về lăng kính và thấu kính mỏng [246] 💢50. Mắt [250] 💢51. Các tật của mắt và cách khắc phục [254] 💢52. Kính lúp [257] 💢53. Kính hiển vi [260] 💢54. Kính thiên văn [264] 💢55. Bài tập về dụng cụ quang [269] 💢56. Thực hành: Xác định chiếc suất của nước và tiêu cự của thấu kính phân kì [275]

Tóm tắt chương VII [279]


Phụ lục 1. Một số thiết bị ths nghiệm Vật lý lớp 11 [281]

Phụ lục 2. Bảng tra cứu [287]

Phụ lục 3. Đáp án và đáp số bài tập [289]