top of page
Tìm kiếm

 

MỤC LỤC


CHƯƠNG I - DAO ĐỘNG CƠ


💢1. Dao động điều hòa [4]

💢2. Con lắc lò xo [10] 💢3. Con lắc đơn [14] 💢4. Dao động tắt dàn. Dao động cưỡng bức [18] 💢5. Tổng hợp hai dao động điêu hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen [22] 💢6. Thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn [26]


CHƯƠNG II - SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM


💢7. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ [36] 💢8. Giao thoa sóng [41] 💢9. Sóng dừng [46] 💢10. Đặc trưng vật lí của sóng âm [50]

Bài đọc thêm: Một số ứng ựng của siêu âm. Sôna [56] 💢11. Đặc trưng vật lí của sóng âm [57]


CHƯƠNG III - DÒNG ĐIỆN XOY CHIỀU


💢12. Đại cương về dòng điện xoay chiều [62] 💢13. Các mạch điện xoay chiều [67] 💢14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp [75] 💢15. Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. hệ số công suất [81] 💢16. Truyền tải điện năng. Máy biến áp [86] 💢17. Máy phát điện xoay chiều [92] 💢18. Động cơ không đồng bộ ba pha [95] 💢19. Thực hành: Khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều coa R, L, C mác nối tiếp [98]


CHƯƠNG IV - DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ


💢20. Mạch dao động [104] 💢21. Điện từ trường [108] 💢22. Sóng điện từ [112]

Bài đọc thêm: Những nghiên cứu thục nghiệm đầu tiên về sóng điện tử [116] 💢23. Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến [117]


CHƯƠNG V - SÓNG ÁNH SÁNG

💢24. Tán sắc ánh sáng [122]

Bài đọc thêm: Cầu vòng [126] 💢25. Giao thoa ánh sáng [128] 💢26. Các loại quang phổ [134] 💢27. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại [138] 💢28. Tia X [143] 💢29. Thực hành: Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa [147]


CHƯƠNG VI - LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG


💢30. Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng [154]

💢31. Hiện tượng quang điện trong [159]

💢32.Hiện tượng quang - phát quang [163]

💢33. Mẫu nguyên tử Bo [166]

💢34. Sơ lược về laze [170]


CHƯƠNG VII - HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

💢35. Tính chất và cấu tạo hạt nhân [176] 💢36. Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân [181] 💢37. Phóng xạ [188] 💢38. Phản ứng phân hạch [195]

Bài đọc thêm: Lò phản ứng PWR [199]

💢39. Phản ứng nhiệt hạch [200]


CHƯƠNG VIII - TỪ VI MÔ ĐẾN VĨ MÔ

💢40. Các hạt sơ cấp [206] 💢41. Cấu tạo vũ trụ [210]

Bài đọc thêm: Sự chuyển động và tiến hóa của vũ trụ [218]

 

3 lượt xem0 bình luận

THƯ VIỆN ONLINE

Bạn đang trong THƯ VIỆN ONLINE

Phí sử dụng trong 24 giờ tất cả các dữ liệu là 1.000 đ. 

tv.PNG

O Sách học thuật

O Sách kinh tế

O Sách chứng khoán, đầu tư

O Sách IT, kỹ thuật, công nghệ.

ĐĂNG NHẬP ĐỂ SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NÀY

Man opening cardboard parcel
Ten Writer

Heading 1

Time left:

0 giờ.

Money.png
bottom of page