top of page
Tìm kiếm

 

MỤC LỤC


CHƯƠNG I. ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN


💢1. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định [4]

💢2. Phương trình động học của vật rắn quay quanh một trục cố định [10] 💢3. Momen động lượng. Định luật bảo toàn momen động lượng [15] 💢4. Động năng của vật rắn quay quanh một trục cố định [19] 💢5. Bài tập về động lực học vật rắn [22]

Tóm tắt chương I [26]


CHƯƠNG II. DAO ĐỘNG CƠ

💢6. Dao động điều hòa [28] 💢7. Con lắc đơn. Con lắc vật lý [36] 💢8. Năng lượng trong dao động điều hòa [41] 💢9. Bài tập về dao động điều hòa [44] 💢10. Dao động tắt dần và dao động duy trì [48] 💢11. Dao động cưỡng bức. Cộng hưởng [52] 💢12. Tổng hợp dao động [57]

💢13. Thực hành: Xác định chu kì dao động của con lắc đơn hoặc con lắc lò xo và gia tốc trọng trường [61]

Tóm tắt chương II [66]


CHƯƠNG III. SÓNG CƠ

💢14. Sóng cơ. Phương trình sóng [70] 💢15. Phản xạ sóng. Sóng dừng [79] 💢16. Giao thoa sóng [84] 💢17. Sóng âm. Nguồn nhạc âm [90] 💢18. Hiệu ứng Đốp-ple [99] 💢19. Bài tập về sóng cơ [103] 💢20. Thực hành: Xác định tốc độ truyền âm [108]

Tóm tắt chương III [113]


CHƯƠNG IV. DAO ĐỘNG SÓNG ĐIỆN TỪ

💢21. Dao động điện từ [117] 💢22. Bài tập về dao động điện từ [124] 💢23. Điện từ trường [127]

💢24. Sóng điện từ [130] 💢25. Truyenf thông bằng sóng điện từ [133]

Bài đọc thêm: Bộ dao động thạch anh (quartz) [138]

Tóm tắt chương IV [140]


CHƯƠNG V. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

💢26. Dòng điện xoay chiều. Mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần [142] 💢27. Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện, cuộn cảm [147] 💢28. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Cộng hưởng điện [153] 💢29. Công suất của dòng điện xoay chiều. Hệ số công suất [158] 💢30. Máy phát điện xoay chiều [161] 💢31. Động cơ không đồng bộ ba pha [165] 💢32. Máy biến áp. Truyền tải điện năng [169] 💢33. Bài tập về dòng điện xoay chiều [173]

Bài đọc thêm: Sản xuất điện [178] 💢34. Thực hành: Khảo sát đoạn mạch điện xoay ciều có R, L, C mắc nối tiếp [179]

Tóm tắt chương IV [183]


CHƯƠNG VI. SÓNG ÁNH SÁNG

💢35. Tán sắc ánh sáng [186]

💢36. Nhiễu xạ ánh sáng. Giao thoa ánh sáng [190] 💢37. Khoảng vân. Bước sóng và màu sắt ánh sáng [194] 💢38. Bài tập về giao thoa ánh sáng [198] 💢39. Máy quang phổ. Các loại quang phổ [201] 💢40. Tia hồng ngoại. Tia tử ngoại [207] 💢41. Tia X. Thuyết điện từ ánh sáng. Thang sóng điện từ [210]

Bài đọc thêm: Cầu vòng [214] 💢42. Thực hành: Xác định bước sóng ánh sáng [215]

Tóm tắt chương V [220]


CHƯƠNG VII. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

💢43. Hiện tượng quang điện ngoài. Các định luật quang điện [222] 💢44. Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng [226] 💢45. Bài tạp về hiện tượng quang điện [230] 💢46. Hiện tượng quan điện trong. Quang điện trở và pin quang điện [233] 💢47. Mẫu nguyên tử Bo và quang phổ vạch của nghuyên tử hidro [237] 💢48. Hấp thụ và phản xạ lọc lựa ánh sáng. Màu sắc của vật [242] 💢49. Sự phát quang. Sơ lược về laze [245]

Bài đọc thêm: Cấu tạo và hoạt động của laze [249]

Tóm tắt chương VII [250]


CHƯƠNG VIII. SƠ LƯỢC VỀ THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP

💢50. Thuyết tương đối hẹp [253] 💢51. Hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng và năng lượng [257]

Tóm tắt chương VIII [260]


CHƯƠNG IX. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

💢52. Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử. Độ hụt khối [262] 💢53. Phóng xạ [267] 💢54. Phản ứng hạt nhân [274] 💢55. Bài tập về phóng xạ và phản ứng hạt nhân [279]

💢56. Phản ứng phân hạch [283] 💢57. Phản ứng nhiệt hạch [288]

Tóm tắt chương IX [290]


CHƯƠNG X. TỪ VI MÔ ĐẾN VĨ MÔ

💢58. Các hạt sơ cấp [293] 💢59. Mặt trời. Hệ mặt trời [299] 💢60. Sao. Thiên hà [306] 💢61. Thuyết Big Bang [313]

Bài đọc thêm: Liệu có - hoặc đã từng có - sự sống trên Hỏa tinh hay không ? [317]

Tóm tắt chương X [318]


Đáp án và đáp số bài tập [319]