top of page

QUẢN LÝ GIỜ GIẢNG
KHOA Y - ĐHYD TP.HCM

Sau đại học
5A gộp (ĐH + SĐH)

STT
Ngày up
Bộ môn
Giảng viên
Mobile
Sau đại học
5A gộp (ĐH+SĐH)
id
1
28/03/2023
a88b8638-b820-4ff4-9750-0d23a6fba4f5
2
09/02/2023
Mô phôi - Giải phẫu bệnh, Pháp Y
Đặng Trần Quân
0989393399
Đã nhận
c9fa1662-d488-4465-ae02-9e69e0012214
Money.png
bottom of page