top of page
1
27/08/2023
Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên năm học 2023-2024
b7a66b81-9487-47a0-a442-f8db6b2db72a
2
23/08/2023
Khỏa sát về việc tham gia chương trình thí điểm đào tạo thực hành 18 tháng cấp CCHN đa khoa tại bệnh viện đa khoa gắn với trạm y tế
d42dde10-6652-4110-ae09-f04b552f6534
3
17/04/2023
TẬP HUẤN CỐ VẤN HỌC TẬP KHOA Y TỪ NGÀY 14/02/2023 ĐẾN NGÀY 14/03/2023
890b1966-5f1e-4545-a00d-ac05f521c147
4
07/03/2023
Lễ trao học bỗng hỗ trợ sinh viên năm học 2022-2023
1f7be2fe-fc26-425e-923d-e67cb4c0cfca
5
06/03/2023
Lễ trao học bỗng Ngô Gia Hy
b73f8315-d94b-4660-9db1-fba4782fe8b9
6
26/02/2023
Họp về học kỳ hè và học phần tốt nghiệp của tổ đào tạo
f2a04dfc-26ba-4f58-8390-63ba12710f89
7
19/02/2023
Họp thống nhất về điều kiện dự thi và cách tính điểm của các học phần thực hành module
6db2320d-5c9b-4088-b416-ee10fca01195
8
07/02/2023
VP Khoa sinh hoạt sinh viên chưa TN 2022
2746e61d-016d-47cd-8821-65f58e345ca2
9
03/01/2023
HỌP TRAO ĐỔI VÀ NHẬN DIỆN CÁC VẤN ĐỀ TRONG CÔNG VIỆC
9071fb27-9e20-4f5a-a99b-e59a9d7a1994
10
02/01/2023
BAN CHỦ NHIỆM KHOA SINH HOẠT SINH VIÊN CÁC KHÓA Y1 ĐẾN Y6
3999d88f-5a42-4251-a257-2e535ec71fe1
11
29/12/2022
Họp Phòng đào tạo. Trung tâm CNTT và TT và Khoa Y
db8a72f8-b0cb-4fd9-a152-9bdc4aab4a20
12
26/12/2022
HỌP CỐ VẤN HỌC TẬP _NHÓM NÒNG CỐT
0965ff7f-5fb7-44b6-b184-6d8e09c83966
13
18/12/2022
Họp với Công ty phần mềm, Giám đốc trung tâm CNTT
e581f90a-d9bb-40a5-b32f-9f8ed45a0646
14
05/12/2022
HỌP CÁO CÁO CÔNG TÁC TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG NHÓM THƯ KÝ MODULE
862354dd-27d6-4b26-9ade-35f19b8c09b3
15
27/11/2022
CHƯƠNG TRÌNH THĂM QUAN HỌC SINH TRƯỜNG BÙI THỊ XUÂN
b9372d5f-2ddd-40d0-b2a6-c62c42ed6d0f
16
27/11/2022
LỄ KHOÁC ÁO BLU TRẮNG Y2
08289e71-bb6a-480d-8081-baea3f564468
17
24/11/2022
HỌP TỔ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ
7bbd455e-3749-41e5-bdaf-1b99b86d8c25
18
19/11/2022
TUẦN LỄ TỐT NGHIỆP BÁC SĨ Y KHOA 2022
fd4a903e-52e6-47e1-9f47-6ab330f8d061

BẢN TIN KHOA Y THÁNG

MÃ ID

STT

Từ ngày

đến ngày

NỘI DUNG CHÍNH

Thành phần tham gia

modern-studio-background-abstract-white-
modern-studio-background-abstract-white-
modern-studio-background-abstract-white-

12/2022

Chủ đề

Money.png
bottom of page